Zlatni indeks – jedinstvena nagrada poduzećima za ulaganja u hrvatske studente

array(2) { [0]=> int(62) [1]=> int(2249) }

U okviru studentske udruge eSTUDENT, službeno je otvoren natje?aj za jedinstvenu nagradu poduze?ima koja omogu?uju bolji studentski standard i obrazovanje – Zlatni indeks. Po?evši s 25. sije?nja, natje?aj traje do 12. velja?e, a prijaviti se mogu sva profitno usmjerena poduze?a i institucije koja su sudjelovala u poboljšanju studentskog standarda na podru?ju Republike Hrvatske u 2015. godini.

Projekt ve? šestu godinu zaredom organiziraju mladi i proaktivni ?lanovi eSTUDENTa, jedne od najaktivnijih udruga Sveu?ilišta u Zagrebu, koja svojim djelovanjem podupire studente u njihovoj želji za promjenom i poboljšanjem okruženja kroz organizaciju razli?itih projekata, predavanja i radionica. Upravo jedan od takvih projekata je i Zlatni indeks, kojim se poti?e povezivanje akademske zajednice i poslovnog svijeta te sudjelovanje što ve?eg broja poduze?a u studentskom boljitku investiranjem u kvalitetnije obrazovanje. Tako?er, ovim se projektom nastoji promicati društvena odgovornost poduze?a radi prepoznavanja potencijala i izvrsnosti studenata te njihovih projekata. Tako studenti dobivaju dodatne mogu?nosti i prilike za razvoj tijekom fakultetskog obrazovanja, kako bi kasnije postali temelj uspješnosti poduze?a.

Pokažite studentima svoje kvalitete i budite nagra?eni za svoj trud

Nagradu Zlatni indeks dodjeljuju studenti, a odluku o dobitnicima nagrade donosi Povjerenstvo kojeg ?ine predstavnici studentskih udruga i zborova sa sveu?ilišta u Hrvatskoj.  Studenti ?e nagraditi velika, srednja i mala poduze?a koja posluju u Hrvatskoj i na taj na?in im pokazati zahvalnost za njihovo aktivno sudjelovanje u studentskom usavršavanju, a druge potaknuti da se više potrude u budu?nosti.

Poduze?a  se mogu prijaviti u 5 kategorija:

  1. Stru?ne prakse,
  2. Stipendije,
  3. Ulaganje u studentske udruge i projekte,
  4. Stru?na potpora i organiziranje projekata,
  5. Najbolji imidž.

Uz to, svi prijavljeni ulaze u izbor za Posebnu nagradu Povjerenstva za koju se nije mogu?e zasebno prijaviti.

Radi bolje transparentnosti i korektnosti dodjele za svaku kategoriju, nagrade ?e se dodjeljivati u dva dijela: mala i srednja privatna poduze?a te velika (mješovita/ javna i privatna) poduze?a.

Prijave za poduze?a su u tijeku i traju do 12. velja?e 2016. godine, a prijaviti se možete putem obrasca na službenoj web stranici projekta: https://www.estudent.hr/category/starter/zlatni-indeks/

Tako?er, za sve dodatne informacije i pitanja poduze?a se mogu obratiti na navedenoj službenoj stranici projekta ili se javiti putem službene e-mail adrese: zlatniindeks@estudent.hr.

Iskoristite ovu jedinstvenu priliku u Hrvatskoj i pokažite javnosti svoj trud i ulaganje u temelj zajedni?ke budu?nosti – studente.

 

Tekst i fotografija: eStudent©2019 Televizija Student