Želje, očekivanja i kratki osvrt na 2012. godinu

Bok svima! 🙂

Ususret Boži?u, ?esto se volim prisjetiti svega što sam postigla/ propustila u protekloj godini, ali i stvari koje sam mogla napraviti bolje, a vjerujem da nisam jedina. 😉 Ovaj post je zapravo osmišljen kao nekakva moja retrospektiva na doga?anja koja su se zbila u 2012. godini, ali i  moja o?ekivanja u narednoj 2013. godini. Post ?e biti moj intervju same sa sobom. 🙂

Motovun film festival, 2012. g.

Što smatraš svojim najve?im uspjehom u 2012. godini? 

– Huh, teško mi je o tome zapravo re?i ovako generalno za jedan tako duga?ak vremenski period, ali potrudit ?u se. Mislim da bi odgovor na ovo pitanje bio – sloboda. I to u smislu da sam se oslobodila gr?a unutar sebe s kojim sam ?esto znala obavljati svoje zadatke. ?esto bih preozbiljno shva?ala obaveze i stavljala samoj sebi prevelik teret na le?a oko toga da sve što radim da treba biti ra?eno sa 1001% pažnje i predanosti. Ubrzo sam shvatila da moraš u životu znati odrediti jasnu granicu izme?u prioriteta i ostalih obaveza. I definitivno živjeti punim plu?ima, jer, sve se riješi na ovaj ili onaj na?in na kraju – baš onako kako bi trebalo i biti. 🙂

Nova kamera u TV studiju

Prije nešto više od mjesec dana pokrenuta je prva studentska televizija u Hrvatskoj na Fakultetu politi?kih znanosti – TV Student. Kakva su bila tvoja o?ekivanja i da li su se ispunila do sada?  

– Mislim da je još teško išta govoriti o tome da li su se moja o?ekivanja ispunila obzirom da je TV Student još tako mlada televizija – stara tek nešto više od mjesec dana. Ali, što se ti?e pitanja o tome kakva su moja o?ekivanja, mogu samo re?i – velika. 🙂 Osobno mi je odviše drago što sam u društvu entuzijasti?nih novinara koji shva?aju kako našoj televiziji u Hrvatskoj treba promjena. Upravo zato naš slogan “Pametno, otvoreno, znatižlejno” treba biti naša svakodnevna motivacija s kojom dolazimo u redakciju – i to i ?inimo. Vjerujem da je ve?ini dosadilo gledati isti program koji ne nudi previše – stalno loše vijesti, nekvalitetne priloge, pri?u samo jedne strane, politiku koja se miješa u sve segmente novinarstva… Mi pokušavamo napraviti upravo to – griješiti i biti studenti koji u?e, ali koji izvještavaju objektivno i koji su kreativni u odabiru tema koje popunjavaju našu programsku shemu. Ali najbitnije od svega je to što smo neovisni o politi?kom stanju u zemlji i to što zadnju rije? daju naši mentori – Tena Perišin i Igor Mirkovi?, a oni nam zaista daju puno slobode u našoj kreativnosti.

Pogled s balkona FPZG-a – jutro prije otvaranja TV Student

Koja su tvoja o?ekivanja u narednoj 2013. godini?

– Kako gotovo svi koje poznam imaju nekakve želje ili su odredili neke ciljeve koje bih voljeli posti?i u narednoj 2013. godini, nikada nisam bila jedna od njih. Trudim se svake godine dati sve od sebe, pa i onda kada mi bude naporno i teško sve obaveze uskladiti. Nadam se da ?e emisija “Kopanje po arhivi” biti i dalje zabavna za nas i da ?emo ju raditi s veseljem, iako ve? sada imam planove o jednoj novoj emisiji koja bi se bavila novim tehnologijama, ali više ?ete o tome saznati kada za to do?e vrijeme, odnosno kada budem imala dovoljno vremena za posvetiti se toj drugoj emisiji. Mislite li da bi nam takva emisija dobro došla u programu Televizije Student,uop?e? Da li Vas zanimaju nove tehnologije (aplikacije, recenzije video igara, start-up projekti i tomu sli?no)?

Do tipkanja,

N.Više o


©2019 Televizija Student