Zavirite u režiju Televizije Student

U maloj režiji TVS-a gotovo uvijek ?ete prona?i njega. Zadužen za tehni?ki dio programa, Mislav Š?ukanec Rezni?ek pazi da se emitira sve što se treba emitirati, radi jinglove i snima voditelje.

Mislav Š?ukanec Rezni?ek

“Mali od režije” je zapo?eo je kao jedan od urednika, ali ubrzo je prevagnula njegova ljubav prema tehnici i njegovo razumijevanje u opremu na Televiziji Student.

U svakodnevnom okruženju

Mislav je talentiran tehni?ar, no ?ak i on nailazi na probleme. Kaže da su poteško?e normalne u stvarima s kojima se prvi puta susre?e. Tada se mora malo potruditi kako bi ih riješio, a to mu zasada ide. Najve?i problem mu je uskladiti sve svoje obveze i pobrinuti se da cijela Televizija tehni?ki funkcionira. Smatra da trenutno nije sve savršeno, daleko od toga, ali optimisti?an je i vjeruje da ?e jednog dana biti sve u najboljem redu.

Mislav i kolega Dejan Oblak

A do tada radi ono što voli te zaklju?uje:
„Najzabavnije je zapravo raditi s ljudima, iskreno mi je najdraže kada u režiju do?u voditelji, pa ?ak i netko od urednika ili novinara pa se zezamo, popri?amo i tako nam brže pro?e dan. Raditi na televiziji je zabavno!“


Tagged: , ,


Više o


©2019 Televizija Student