Započele prijave za ESI Zagreb – Rijeka 2016.!

array(2) { [0]=> int(62) [1]=> int(2249) }

Od 1. prosinca 2015. otvorene su prijave za nastup na Europskim sveu?ilišnim igrama Zagreb – Rijeka 2016.!  Prve prijave ve? pristižu stoga su organizatori ESI 2016 pozvali sve europske studente, odnosno njima krovne organizacije sveu?ilišnog sporta da se na vrijeme prijave na najve?u sportsku manifestaciju u Hrvatskoj idu?e godine.

Ve? po otvorenju prijava za nastup se prijavila ekipa iz Španjolske te ?etiri francuske ekipe, a prvi rok zaprimanja prijava za nastup na najve?em europskom doga?aju iz podru?ja sveu?ilišnog sporta je 15. sije?anj 2016. godine. Ekipe za nastup mogu prijaviti predstavnici 45 nacionalnih saveza sveu?ilišnog sporta, odnosno ?lanica EUSA-e (http://www.eusa.eu/eusa/members).

Hrvatske predstavnike, sukladno ostvarenom pravu nastupa, o ?emu smo ranije izvještavali (http://eug2016.com/hr/ove-hrvatske-ekipe-imaju-pravo-nastupa-na-esi2016/), za nastup na Igrama prijavljuje Hrvatski akademski sportski savez. Ukoliko je za nastup na Igrama zainteresirana zemlja koja nije ?lanica EUSA-e, kako bi ostvarila pravo nastupa prethodno je obvezna izravno se javiti uredu EUSA-e (www.eusa.eu).

Ovo je tre?e izdanje Europskih sveu?ilišnih igara, koje se održavaju svake dvije godine, a od 12. do 25. srpnja 2016. njihov ?e doma?in biti hrvatski gradovi Zagreb i Rijeka. Po broju sportova i organizacijskim dosezima, ovo ?e biti najve?e Igre do sada održane sa preko 5 tisu?a natjecatelja iz 45 zemalja, a u organizaciji cijeloga doga?aja pomagati ?e preko 2 tisu?e volontera.

Na Igrama ?e se natjecanja održavati u 21 sportu  – badminton, bridž, futsal, golf, judo, karate, košarka, košarka 3×3, nogomet, odbojka, odbojka na pijesku, plivanje i para plivanje, ragbi 7, rukomet, šah, sportsko penjanje, stolni tenis i para stolni tenis, taekwondo, tenis, vaterpolo i veslanje. Važno je istaknuti kako ?e ovo biti prve Europske sveu?ilišne igre na kojima ?e se natjecati i studenti s invaliditetom.

Po prvi puta objavljen je i detaljan i službeni raspored održavanja sportova na Igrama, koji je dostupan na sljede?em linku: http://eug2016.com/hr/neka-igre-pocnu/#table

 

Tekst i fotografija: European Universities Games Zagreb – Rijeka 2016



©2019 Televizija Student