Zanimljiva anketa: koji su studenti najprivlačniji?

array(1) { [0]=> int(64) }

Foto: srednja.hr

Najve?i broj maturanata, njih 101, dijeli mišljenje da su najljepši studenti i studentice medicine, stomatologije i drugih fakulteta iz biomedicinskih znanosti. Na drugom mjestu sa samo dva glasa manje smjestili su se studenti tehni?kih fakulteta poput elektrotehnike ili strojarstva.

Slijede ih studenti/ce društvenih fakulteta sa 45 glasova koji su prema rezultatima ankete vrlo bliski studentima umjetni?kih podru?ja. Zlatnu sredinu su tako sa 43 glasa zauzeli oni koji studiraju na likovnoj, glazbenoj ili dramskoj akademiji. Slijede studenti koji izu?avaju prirodne znanosti koji su privla?ni 41 tadašnjem maturantu, zatim studenti s humanisti?kih znanosti, a na samo za?elje su se smjestili biotehni?ari poput nutricionista i prehrambenih tehnologa sa samo šest glasova.

Pojedinci su u komentarima ankete istaknuli da nisu htjeli glasati jer bi rezultati ankete bili previše generalizirani. Nekima visoko obrazovanje nije uop?e bitno kod suprotnog spola.

Nije mi bitan sam fakultet. Bitno mi je da ima strast za ne?im u životu (a što ne uklju?uje pivu i kladionicu) i da je op?e kulturan. No, takvih osoba bez fakulteta zasad znam ravno jednu, na kraju je napisala moderatorica koja je i objavila anketu.

Budu?i da se ne može sa sigurnoš?u tvrditi što je utjecalo na ovakav izbor maturanata, je li to bio njihov osobni izbor fakulteta ili su zaklju?ili prema svojim poznanstvima, bilo bi zanimljivo vidjeti je li se njihovo mišljenje u toku godine promijenilo.

Srednja.hr objavila je novu, sli?nu anketu, pitavši je li važno studiraju li partneri i na kojem fakultetu, a trenutni rezultat izgleda ovako:

Foto: srednja.hr

Tekst: Petra ŠkrlecViše o


©2019 Televizija Student