Zakorači u svijet poduzetništva

array(2) { [0]=> int(64) [1]=> int(2249) }

 Prijavite se na studentsko Business Plan natjecanje i osvojite naprednu edukaciju i mogu?nost predinkubacije u Tehnološkom parku Zagreb!

S obzirom na sve ve?e potrebe za razvojem poduzetništva me?u studentskom populacijom pozivamo sve studente na podru?ju grada Zagreba da svojom inovativnoš?u kroz pisanje poslovnog plana postanu  poduzetnici.

Studenti ?esto imaju briljantne ideje ali nisu sigurni kako i odakle krenuti. Mi imamo relevantna znanja i iskustvo te vam možemo pomo?i u ostvarenju cilja – postati uspješan poduzetnik. Pozivamo studente da se prijave na studentsko natjecanje u sklopu projekta Postani/ostani poduzetnik (POP) – promocijom poduzetništva i uzajamnim u?enjem do razvoja poduzetništva na podru?ju grada Zagreba. Prijave su otvorene do 14.1.2016., detaljne informacije o otvorenom natje?aju potražite na web stranici www.raza.hr .

Projekt je namijenjen studentima na podru?ju gradu Zagrebu s ciljem poticanja inovativnog poduzetništva, širenja poduzetni?ke kulture te poboljšanje obrazovanja usmjerenog na poduzetništvo.

Nakon prikupljenih prijava mentorski tim ?e evaluirati i odabrati timove koji nastavljaju s natjecanjem. Odabrani timovi nastavljaju razvoj svojih poslovnih planova uz mentorsku podršku, a najboljim timovima su namijenjene nagrade:

  • Napredna edukacija za stjecanje poduzetni?kih vještina u protuvrijednosti od 8 000 kn
  • Najbolji tim ?e dobiti mogu?nost predinkubacije u Tehnološkom parku Zagreb koja uklju?uje radni prostor te usluge poslovnog savjetovanja, mentorstva, umrežavanja i edukacije u periodu od 6 mjeseci, protuvrijednost nagrade iznosi 15 000 kn

Razvojna agencija Zagreb je nositelj projekta. Partneri na projektu su Grad Zagreb i Sveu?ilište u Zagrebu Ekonomski fakultet u suradnji sa SEECEL-om.

Cilj projekta je uspješno promovirati mogu?nosti za ulazak i ostanak u poduzetništvu na podru?ju Grada Zagreb kroz u?enje za poduzetništvo i kampanje za promociju studentskog i start up poduzetništva te u?enja za isto.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 242 196,58 kn od ?ega je iznos EU potpore 218 865,26 kn. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Više informacija o projektu i uvjetima natje?aja potražite na  www.raza.hr

 

Tekst i fotografija: Razvojna agencija Zagreb©2019 Televizija Student