Zagreb Youth Summit: mjesto na kojem millenialsi mijenjaju svijet

Prvi put od 1995. godine u svijetu ima više konsolidiranih autoritarnih režima nego konsolidiranih demokracija. Zabrinjavaju?i je to podatak Freedom House-a o stanju demokracije u svijetu. Suo?ene s rastom populizma i nacionalizma, imaju?i na umu i sve manji interes mladih za politi?ku participaciju demokracije svijeta našle su se u ozbiljnim problemima. Iako trenutna situacija nije idealna, postoje mnogi mladi i ambiciozni ljudi koji se ne zadovoljavaju statusom qou. Neki od njih na 4 ?e se dana okupiti u zagreba?kom muzeju Mimara i pokušati približiti demokraciju onima na kojima ona ostaje. Zagreb Youth Summit održava se od 6. do 9. studenog, a registrirati se možete još uvijek. Predava?i na Summitu bit ?e poznati akademici, aktivisti, umjetnici, politi?ari i važni pojedinci iz polja javne i društvene sfere. Ideja Summita je ponuditi dugoro?na i održiva rješenja za „spas“ demokracije u suradnji s millennialsima kao nositeljima promjene.Više o


©2019 Televizija Student