Zagreb i Rijeka dobit će nove znamenitosti!

array(2) { [0]=> int(2253) [1]=> int(2249) }

19. velja?e 2016. – Na Trgu bana Josipa Jela?i?a u Zagrebu te ispred Gradske knjižnice Rijeka, 21. velja?e, s po?etkom u 18:30 bit ?e postavljeni i predstavljeni satovi kojima zapo?inje službeno odbrojavanje do po?etka Europskih sveu?ilišnih igara Zagreb – Rijeka 2016. (ESI 2016), najve?eg multi-sportskog doga?aja u povijesti Republike Hrvatske.

 

U Zagrebu ?e postavljanje i pokretanje satova biti popra?eno nastupom glumaca kazališta Komedija, dok ?e svojim dolaskom ovaj doga?aj uveli?ati ministar znanosti, obrazovanja i športa Predrag Šustar, gradona?elnik Milan Bandi?, rektor Sveu?ilišta u Zagrebu Damir Boras te predsjednik Europskih sveu?ilišnih igara Zrinko ?ustonja.

 

U isto vrijeme u Rijeci sat ?e pokrenuti gradona?elnik Vojko Obersnel, uz pomo? prorektorice Sveu?ilišta u Rijeci Snježane Prlji? Samardžija te potpredsjednika Europskih sveu?ilišnih igara Harisa Pavleti?a. Za dobru atmosferu okupljenih gra?ana u Rijeci pobrinut ?e se rije?ki zbor Sempre allegro i plesna skupina FLAME.

 

Predstavljanje novih atrakcija dvaju gradova i veliko odbrojavanje do po?etka najve?eg sportsko-akademskog doga?aj u Republici Hrvatskoj ne bi bilo potpuno bez simpati?ne maskote Sveu?ilišnih igara, hr?ka Hrkija, koji nakon intenzivnog treninga jedva ?eka pokretanje satova, druženje i slikanje sa sportašima-volonterima i okupljenim gra?anima.

 

Pozivamo sve gra?ane da nam se pridruže na postavljanju i pokretanju satova te da tako uveli?aju ovaj iznimno važan doga?aj. Do po?etka ceremonije otvaranja, ali i samih Igara nije preostalo puno, nešto manje od 150 dana, a satovi su tu kako bi nas svakog dana podsje?ali na najve?i  sportsko-akademski doga?aj ikada održan u Hrvatskoj.“ – isti?e Zrinko ?ustonja, predsjednik Igara.

 

Na igrama ?e sudjelovati više od 5 tisu?a sportaša iz 45 europskih zemalja i preko 250 sveu?ilišta. Kako bi sve proteklo uspješno u ?itavoj organizaciji sudjelovat ?e više od 2 tisu?e volontera. Upravo ?e neki od njih sudjelovati u programu pokretanja satova za odbrojavanje, a prijave za sve koji se žele uklju?iti u pripremu Igara otvorene su do 1. travnja 2016. Sve informacije o Igrama, prijavama za volontiranje te uklju?ivanje u sustav mogu se prona?i na http://eug2016.com/hr.


Više o


©2019 Televizija Student