WORLD EDUCATION FAIR

array(3) { [0]=> int(62) [1]=> int(64) [2]=> int(2249) }

U ZAGREBU SE OVAJ VIKEND ODRŽAVA SAJAM SVJETSKOG OBRAZOVANJA NA KOJEM SUDJELUJE VIŠE OD 100 SAVJETNIKA I OBRAZOVNIH INSTITUCIJA IZ EUROPE I SAD-a 

Prvi World Education Fair u Hrvatskoj dovodi predstavnike elitnih zapadnih sveu?ilišta i srednjih škola

 

Zagreb, 21. listopada 2015. – Prvi World Education Fair u Hrvatskoj održat ?e se u subotu 24. i nedjelju 25. listopada od 11 do 17 sati u zagreba?kom hotelu Westin, najavljeno je na današnjoj konferenciji za novinare. Rije? je o jednom od najve?ih savjetodavnih projekata Europe koji predstavlja najnovije trendove obrazovanja u inozemstvu, a u Zagreb dovodi predstavnike vrhunskih svjetskih sveu?ilišta iz Švicarske, Velike Britanije, Nizozemske i Danske. Oni ?e na sajmu potpuno besplatno biti na raspolaganju hrvatskim u?enicima, studentima i njihovim roditeljima za sva njihova pitanja i savjetovanje.

 

„Prvi World Education Fair u Hrvatskoj pružit ?e sve informacije o mogu?nostima obrazovanja mladih u podru?ju u?enja i usavršavanja stranih jezika, nastavka školovanja u srednjim školama i na fakultetima u zapadnim zemljama, upisa na preddiplomske i diplomske programe na sveu?ilištima diljem svijeta, studiranja na top MBA programima i poslijediplomskim kvalifikacijama“, pojasnila je Irina Hristova, koordinatorica projekta za Europu. Istaknula je i da programi predstavljenih institucija prate trendove na tržištu rada u narednih pet godina te nude atraktivne mogu?nosti za hrvatske srednjoškolce i studente.

 

Na prvom World Education Fairu u Hrvatskoj predstavit ?e se elitna sveu?ilišta iz brojnih europskih zemalja, od kojih je pet zemalja – Švicarska, Velika Britanija, Švedska, Nizozemska i Danska – svrstano u prvih deset najinovativnijih zemalja u svijetu za 2015. Naglasak ?e biti stavljen na visoko obrazovanje u Velikoj Britaniji i Nizozemskoj koje su na ?elu Europe po broju stranih studenata. „Važno je istaknuti i kako hrvatski školarci i studenti mogu koristiti financiranje, financijsku pomo? i pravo na rad za vrijeme u?enja kao i svi ostali državljani Europske unije. Naime, pravo na rad i razina pla?a svih studenata u europskim su državama regulirani zakonom pa je, primjerice, u Velikoj Britaniji minimalna pla?a po satu 6,19 funti (7,31 euro), dok najniža mjese?na pla?a iznosi 990,40 funti (oko 1.170 eura). Britanska vlada odobrava puni zajam za školarinu za sve državljane Europske unije, ?ije vra?anje po?inje tek nakon završetka studiranja, u trenutku kad osoba po?ne s radom i prima godišnju pla?u ve?u od 21.000 funti. Stoga o?ekujemo da se u idu?e dvije godine broj prijava za britanska sveu?ilišta udvostru?i“, naglasila je Irina Hristova i dodala da se, prema podacima britanskog sustava UCAS (Undergraduate Courses At University And College), u 2015. godini za obrazovne programe u Velikoj Britaniji prijavilo 190 hrvatskih studenata, u odnosu na samo 30 prijava 2012. godine.

 

Na konferenciji je istaknuto i kako se o?ekuje pove?an interes za školovanje u Nizozemskoj, koja je ove godine pružila nove mogu?nosti za dodatno financiranje životnih troškova u iznosu do 1.016 eura mjese?no. Nizozemska sveu?ilišta tehni?kih znanosti nude studentima i jednogodišnju praksu u svojim lokalnim partnerskim tvrtkama. U Danskoj i Švedskoj su preddiplomski programi besplatni, a na sajmu ?e se predstaviti i švicarski University of Applied Science HTW Chur te najbolja svjetska grupacija fakulteta hotelijerstva Swiss Education Group (SEG), koji ?e staviti naglasak na obrazovanje u podru?ju turizma, ugostiteljstva i kulinarstva. Na sajmu ?e se predstaviti i elitne srednje škole koje nude programe cjeloživotnog obrazovanja za uzrast od 6 do 15 godina, pogodne za djecu koja teže upisu na najbolja svjetska sveu?ilišta.

 

Još jedna od klju?nih tema World Education Faira bit ?e i te?ajevi stranih jezika u inozemstvu, koji se nude po cijenama izme?u 1.200 i 1.400 eura za dvotjedne programe, a tijekom sajma britanska škola Academic Summer nudit ?e i popust na programe od 10 posto.

 

Svi ?e posjetitelji besplatno dobiti i najve?i i najopširniji katalog za visoko obrazovanje u inozemstvu na hrvatskom jeziku te ?e mo?i sudjelovati na besplatnim seminarima. Za sudjelovanje na sajmu nema kotizacije, no potrebno je prijaviti se na stranici www.integraledu.org, na kojoj je dostupan i cjelokupni program sajma.

 

O projektu World Education

World Education Fair jedan je od najve?ih savjetodavnih projekata Europe koji predstavlja najnovije trendove obrazovanja u inozemstvu vezane uz profesionalnu perspektivu i realizaciju. Osigurava besplatne savjete za više od 30.000 mladih godišnje, a preko 8.000 njih uspješno prona?e i prijavi se na svoje sveu?ilište u inozemstvu.

World Education Fair organizira savjetodavni projekt World Education, koji ujedinjuje više od 250 partnerskih obrazovnih institucija u svijetu. Projekt okuplja više od 100 stru?njaka koji pružaju besplatne individualne savjete i podršku u orijentaciji te informacije o mogu?nostima izbora obrazovnih institucija u inozemstvu. Partneri su World Educationa više od 250 ustanova srednjeg i visokog obrazovanja, centara za strane jezike i obrazovnih organizacija širom svijeta.

 

 

World Education Fair 2

World Education Fair 4

World Education Fair 1

 

 

 

Tekst i fotografije: Agencija za komunikacijski menadžment


Više o


©2019 Televizija Student