Work and Travel USA

 Želite li kao student provesti ljetne praznike u Sjedinjenim Ameri?kim Državama – Kaliforniji, New Yorku ili nekoj drugoj saveznoj državi te pritom i zaraditi, Viking Work and Travel je idealno rješenje za vas.

Program Work and Travel USA omogu?uje studentima iz cijelog svijeta boravak u Americi tijekom ljetnih praznika te obavljanje sezonskih poslova kod poslodavaca diljem Amerike. Boravak i rad mogu?i su u 20 saveznih država, a studenti imaju pravo i na mnoge popuste (no?enje u hotelu i sl.). Ovo je odli?na prilika i za druženje sa studentima iz drugih zemalja te razvijanje novih prijateljstava. Uz mogu?nost putovanja, zarade i sklapanja novih poznanstava, studentima se pruža prilika i za usavršavanje engleskog jezika.

Sudionicima programa osigurana je radna viza u trajanju od ?etiri mjeseca, ali i turisti?ka viza u trajanju od jednog mjeseca,a to je ukupno pet mjeseci boravka u Americi. Studenti pri traženju posla imaju mogu?nost izbora u kojoj saveznoj državi žele boraviti, mogu se opredijeliti i za posao koji uklju?uje primanje napojnica, a sami odlu?uju i u kojem mjesecu žele zapo?eti s radom. Trenutno je na raspolaganju 86 ponuda sa satnicama od sedam do deset dolara po satu. Tako?er, velik je izbor poslova, izme?u ostalog tu su kuhanje, hostesiranje, trgovina…

 


Tagged:


Više o


©2019 Televizija Student