Vozačka dozvola = luksuz?

Foto: smartstartdrivingschool.com

Ukoliko ste još uvijek student/ica osu?en/a na javni prijevoz, razmislite dvaput želite li, odnosno, imate li uop?e mogu?nosti to promijeniti.

Da biste postali vlasnik voza?ke dozvole u Hrvatskoj ?ete  izdvojiti minimalno 7 tisu?a kuna. Iako  najnižu cijenu nastavnog sata i ispita odre?uje Ministarstvo unutarnjih poslova, sama autoškola može odrediti cijenu nastavnog sata koliku želi. Jedino je pravilo da ona ne bude niža od one odre?ene u ministarstvu, no takav problem u Hrvatskoj još nije zabilježen. Upravo suprotno.

Ukupna cijena nastave za B kategoriju iznosi 4025 kuna. Da cijena ne bi bila preniska, pobrinuo se PDV od 25 posto, što cijenu ve? u startu pove?ava na 5695 kuna.  Na ovu cijenu dodaju se još i troškovi lije?ni?kog uvjerenja, HAK-ovih ispita, ispita prve pomo?i, ispitnog sata i brojnih državnih taksi ?ime prosje?na cijena autoškole u Hrvatskoj raste na otprilike 7300 kuna. Tako?er, cijena ovisi o ostalim lokalnim autoškolama, stoga u ve?im gradovima poput Zagreba i Rijeke, gdje je prisutna velika konkurencija, cijene ne rastu tolikom brzinom kao u drugim gradovima. U manjim mjestima, autoškole me?usobno usklade cijene i na taj na?in ne ostavljaju previše izbora polaznicima. Naravno, svaki pad ispita, pismenog ili voza?kog, dodatno ?ete platiti i državi i autoškoli.

Foto: metro-portal.hr

Na kraju svega ?ete još MUP-u platiti 186 kuna za izdavanje voza?ke dozvole.

Iz svega možemo zaklju?iti kako minimalni kriteriji koje odre?uje zakonodavstvo nisu nimalo prilago?eni niskim standardima u Hrvatskoj. Situacija se ne?e promijeniti ni svakom novom godinom ?lanstva u Europskoj uniji. Budu?i da se o?ekuje porast standarda, možemo o?ekivati sve više cijene u autoškolama.

Na kraju se postavlja pitanje ho?e li si ubudu?e mladi u Hrvatskoj uop?e mo?i priuštiti voza?ku dozvolu, a ukoliko do nje i do?u, gdje ?e skupiti novac za automobil, gorivo i još nebrojene troškove koji uz to idu. Kada sve zbrojimo i oduzmemo, javni prijevoz ne zvu?i toliko loše.

Tekst: Petra ŠkrlecViše o


©2019 Televizija Student