Vlada darovala zemljište za kampus na Borongaju!

“Od Sveu?ilišta u Zagrebu o?ekujemo strateški iskorak prema studentskom standardu”


Vlada je danas, 13.2.2014., donijela odluku o darivanju zemljišta za izgradnju
Znanstveno-u?ilišnog kampusa Borongaj.

Rije? je o nekretinini u suvlasništvu Vlade, površine 899.720 ?etvornih metara, a zemljište i pripadaju?i objekti zapravo pripadaju bivšoj vojarni Borongaj. Razmjerna tržišna vrijednost Vladina suvlasni?kog idealnog dijela procijenjena na 1,02 milijarde kuna.

Ova vladina gesta nije ‘milodar ni milostinja nego na?in na koji se takvim zemljištem treba raspolagati, a sada je težište aktivnosti na Zagreba?kom sveu?ilištu’, izjavio je premijer Milanovi?, dodaju?i kako je važnost ovog projekta usporediva s ?etiri pelješka mosta.

Ministar znanosti, obrazovanja i sporta Željko Jovanovi? ocijenio je da Sveu?ilište u Zagrebu današnjom odlukom dobiva sjajnu perspektivu, ali da od sada sve o njemu i ovisi.

“Darujemo zemljište vrijedno preko milijardu kuna, a od Sveu?ilišta u Zagrebu o?ekujemo strateški iskorak prema studentskom standardu i profilaciji kako bi znalo što i kako želi razvijati i bilo funkcionalno integrirano”, kazao je Jovanovi?.

Ministar je medijske napise prema, kojima projekt borongajskog kampusa kasni zbog države, zbog ?ega je propalo 400 milijuna eura iz EU fondova, proglasio dezinformiraju?im. (Studentski.hr)

 Više o


©2019 Televizija Student