Visual Storytelling Workshop by Hugo Perez

Hugo Perez, televizijski novinar i profesor na Sveu?ilištu u Novom Meksiku, prošlog je mjeseca po peti put posjetio Fakultet politi?kih znanosti te ovog puta proveo radionicu Visual Storytelling Workshop. Radionica kojoj je cilj studente novinarstva potaknuti da vizualno razmišljaju o svojim pri?ama te da to poslije što bolje realiziraju, organizirana je u sklopu suradnje Fakulteta politi?kih znanosti i ameri?ke ambasade.

Kroz deset dana trajanja radionice profesor Perez je svakodnevno izlazio sa studentima na teren te im pomoagao pri usavršavanju njihovih snimateljskih i montažerskih sposobnosti. cilj radionice je studentima druge i tre?e godine novinarstva pomo?i pri lakšem razumijevanju “pri?anja pri?e” kroz razli?ite vizuale i tonske isje?ke.

Studenti su podjeljeni u pet grupa u kojima obra?uju raznolike alternativne teme koje nisu popra?ene u ostalim medijima. Polaznici radionice u svojim pri?ama povezuju  boži?ne proslave mladih u centru i penzionera u stara?kom domu Medveš?ak, problematiziraju ozbiljne životne situacije poput ljudi koji u javnosti doživljavaju napade panike te njihovoj stigmatizaciji u društvu. Rade i pri?u o ?ovjeku koji je nekada bio hrva?, a sada vodi borbu s multiplom sklerozom. Novinari Televizije Student u radionici prate i mlade umjetnike koji izlažu svoje radove na Fistt Art Festivalu te cijenjenu jazz vokalisticu Lelu Kaplowitz i njen utjecaj na jazz u Hrvatskoj i njegovu budu?nost.

Pogledajte naš Making off radionice koja je trajala od 14.12. do 23.12.2015.

Hugo Perez ima zavidno snimateljsko iskustvo koje je skupljao od 1993. godine, te se nakon godina rada za razne televizijske ku?e odlu?io u potpunosti posvetiti profesorskom pozivu na sveu?ilištu New Mexico State University, Las Cruces.©2019 Televizija Student