Više od 1.000 izvođača na Festivalu glazbe Zagreb 2015.

array(2) { [0]=> int(2252) [1]=> int(2249) }

ZAGREB, 18. studenoga 2015. – Centar za kulturu i informacije Maksimir u suradnji s Centrom za glazbu Zagreb prvi puta organizira u Zagrebu jedan od najvažnijih doga?aja za sve ljubitelje glazbe – Festival glazbe Zagreb 2015. U sklopu ove manifestacije koja traje od 20. studenoga do 12. prosinca, održat ?e se Festival pjeva?kih zborova, Festival tamburaških orkestara “Dr. Josip Andri?”, Me?unarodni dje?ji festival “?arobna frula” te Susret školskih zborova.

U gotovo mjesec dana glazbe nastupiti ?e više od 1.000 glazbenika iz Hrvatske i inozemstva. Koncerti ?e se održati na više lokacija u gradu te Zagreba?koj županiji, a ulaz na sve koncerte je slobodan. Cilj Festivala je popularizacija zborske glazbe, podizanje razine umjetni?kih dometa doma?ih zborova, stvaranje bogatog fundusa vokalnih skladbi doma?ih autora kao i promoviranje tambure i bogate orkestralne tamburaške literature iz hrvatske i svjetske baštine.

Festival u petak 20. studenoga s po?etkom u 19 sati, u dvorani Centra za kulturu i informacije Maksimir, otvaraju Tamburaški orkestar KUD-a Dragutin Domjani? i zbor ?arobna frula. Ovim se tamburaškim festivalom želi revitalizirati interes svira?a i publike za o?uvanje tog dijela hrvatske kulturne baštine. Potaknuti mlade za rad u kulturno-umjetni?kim društvima te na taj na?in sa?uvati nacionalno kulturno naslje?e i nematerijalnu kulturnu baštinu. Posebnu pažnju se želi posvetiti repertoaru, izborom samo najkvalitetnijih skladbi eminentnih doma?ih skladatelja i pozivom najkvalitetnijih orkestara i tako izbje?i banaliziranje, komercijalizaciju (u smislu podilaženja trenda uvoza nekvalitetne, masovne pop-kulture) i svrstavanje tambure u isklju?ivo instrument za “gažu”.

Centar za kulturu i informacije Maksimir u suradnji s Centrom za glazbu Zagreb inicijator je ove nove glazbene manifestacije, a koja je organizirana u suradnji s brojnim ustanovama i glazbenim udrugama. Festival je nastao na inicijativu profesionalnih glazbenika entuzijasti?nog karaktera s namjerom da svojom djelatnoš?u unaprijedi dosadašnje rezultate na podru?ju glazbe u Zagrebu, poveže glazbenike pojedince, udruge i ustanove koji djeluju na kulturno-umjetni?kom podru?ju te privu?e novitete iz drugih sredina i zemalja kako bi na taj na?in publici pružao niz novih programa.

Uz 13 koncerata u sklopu Festivala održat ?e se i stru?ni seminari i glazbene radionice.

 

RASPORED KONCERATA:

KONCERT TAMBURAŠKIH SASTAVA
20.11 u 19:00 sati
Centar za kulturu Maksimir

PROMENADNI KONCERT
21.11. u 12.00 sati
Bogovi?eva ulica

KONCERT TAMBURAŠKIH SASTAVA
22.11. u 19:30 sati
Narodno sveu?ilište Sesvete

KONCERT PJEVA?KIH ZBOROVA
25.11. U 20:00 sati
Muzi?ka akademija

KONCERT PJEVA?KIH ZBOROVA
26.11. u 20:00 sati
Bazilika Srca Isusova

KONCERT PJEVA?KIH ZBOROVA
28.11. u 20:00 sati
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

ME?UNARODNI DJE?JI FESTIVAL
?AROBNA FRULA
03.12. u 19:00 sati
Centar za kulturu Maksimir

ME?UNARODNI DJE?JI FESTIVAL
?AROBNA FRULA
04.12. u 19:00 sati
Centar za kulturu Maksimir

ME?UNARODNI DJE?JI FESTIVAL
?AROBNA FRULA
05.12. u 12:00 i 16:00 i 19:30 sati
Centar za kulturu Maksimir

ZAVRŠNI KONCERT
06.12. u 17:00 sati
Crkva Presvetog Trojstva, Morav?e

SUSRET ŠKOLSKIH ZBOROVA
11.12. u 18:00 sati (dvorana Gimnazije Sesvete, Bistri?ka 7)

 

 

FGZ2015_fb_profile

 

Centar za kulturu i informacije Maksimir


Više o


©2019 Televizija Student