Vegani

U svijetu pa tako i u Hrvatskoj sve je ve?i trend usvajanja prehrane bazirane isklju?ivo na biljnoj osnovi. Razlozi za prelazak na takvu vrstu ishrane variraju od eti?kih, zdravstvenih do ekoloških, a kao glavni argument naj?eš?e se navodi suosje?anje sa životinjama.
Veganstvo se razvilo kao logi?an slijed vegetarijanstva i danas je sve popularnije u svijetu. No, pitamo se je li to samo trend? Sociolog Vedran Romac tvrdi da – „Veganstvo nije samo stvar prehrane, veganstvo je zna?i etika, na?in života, na?in gledanja na svijet, veganstvo obuhva?a na?in kako se ljudi odnose jedni prema drugima“.
Da sve više mladih izabire veganstvo kao vlastiti stil života, svojim primjerom potvr?uje 19-ogodišnja ekonomistica Jelena Tomi?. Ona je veganka od svoje šesnaeste godine, a kao glavni razlog za prelazak na veganstvo navodi suosje?anje sa životinjama- „Ne postoji nikakav argument za ubijanje i patnju životinja i drugih bi?a koje jednako kao i mi osje?aju i misle“ – smatra Jelena.
Jelena je ve? dvije godine aktivna u udruzi Prijatelji životinja, koja svake godine 1.11. obilježava Svjetski dan vegana. Time žele podi?i svijest društva o takvoj vrsti prehrane i zaštiti životinja.Prijatelji životinja krenuli su u sastavljanje baze svih veganskih proizvoda. Na stranici veganopolis.hr ve? postoji baza više od 2 tisu?e veganskih proizvoda, koja uvelike olakšava izbor hrane svim onima koji se odlu?e za veganstvo.

Novinar: Jožica Miklauži?
Snimatelj: Nina Lelas©2019 Televizija Student