Utrecht: EUFactCheckLab

Novinari Televizije Student uspješno su odradili petodnevnu radionicu EUFactCheck u sklopu koje su u međunarodnim timovima studenata iz Barcelone, Helsinkija, Mariupola, Cluja i Mechelena radili tzv. factcheck izjava političara ususret Europskih izbora.

Studenti su za provjeru činjenica u svojemu radu koristili metodu flowchart, razvijenu od strane kolektiva EUFactCheck koju je usvojilo preko 50 novinarskih škola diljem Europe i svijeta.

Time su studenti naučili osnovne i napredne tehnike provjere činjenica te stekli znanja u provođenju detaljnih novinarskih istraživanja o relevantnim temama, poput Europskih izbora.

Studentski će radovi, po završetku, biti objavljeni na EUFactCheck platformi.