Uskoro prvi sajam stipendija i visokog obrazovanja u Zadru

array(3) { [0]=> int(62) [1]=> int(64) [2]=> int(2249) }


Institut za razvoj obrazovanja i Grad Zadar organiziraju prvi Sajam stipendija i visokog obrazovanja u Dalmaciji. Prvi po redu Sajam stipendija i visokog obrazovanja u Zadru održat ?e se 16. svibnja 2017. od 11.00 do 17.00 sati u prostoru Arsenala. Na Sajmu ?e sudjelovati više od 25 izlaga?a iz Hrvatske i 8 zemalja Europe i svijeta koji ?e predstaviti svoje programe stipendiranja i studijske programe.


Sajam stipendija i visokog obrazovanja je jedinstven doga?aj koji se u Zagrebu i Rijeci održava ve? 13 godina za redom te ?e se na poziv Grada Zadra po prvi puta ove godine održati i u Zadru. Na Sajmu ?e se predstaviti stipendije i drugi oblici financijske potpore, studijski programi i šira obrazovna ponuda dostupna hrvatskim gra?anima za visoko obrazovanje u Hrvatskoj i inozemstvu. Posjetitelji Sajma u Zadru mo?i ?e na jednom mjestu prona?i sve informacije i usluge klju?ne za uspješnu prijavu na stipendije i obrazovne programe u Hrvatskoj i inozemstvu.

Sajam stipendija u Zagrebu 2016.

Ono što ?ini Sajam stipendija i visokog obrazovanja jedinstvenim njegova je duga tradicija te poseban naglasak na promociji stipendija putem kojih doprinosi širenju pristupa visokom obrazovanju. Institut za razvoj obrazovanja (IRO) kao organizator Sajma zalaže se za pravedno i dostupno visoko obrazovanje kroz osiguravanje jednakih mogu?nosti u obrazovanju svima u skladu sa sposobnostima te je u svom radu posebno usmjeren na podzastupljene i ranjive društvene skupine u ostvarivanju njihovih obrazovnih ciljeva. Upravo s tim ciljem pokrenut je i Sajam  stipendija i visokog obrazovanja, kao jedinstven nacionalni doga?aj neprofitnog karaktera.

„Prvi Sajam organizirali smo davne 2005. godine kada u Hrvatskoj još nije postojalo ni jedno sli?no doga?anje s vizijom da u?inimo informacije o mogu?nostima studiranja u Hrvatskoj i inozemstvu dost

Sajam stipendija u Rijeci 2016.

upne svima.“, rekao je mr. sc. Ninoslav Š?ukanec, direktor Instituta za razvoj obrazovanja.

Nakon trinaeste godine održavanja Sajma u Zagrebu te šestog po redu Sajma u Rijeci, voditeljica Sajma stipendija i visokog obrazovanja, Sandra Tomaš, istaknula je važnost održavanja ovogodišnjeg Sajma po prvi put i u gradu Zadru:

„Iznimno smo sretni što se Sajam, nakon Zagreba i Rijeke, dalje širi i u druge gradove, a posebno što je rije? o Zadru. Zadar kao sveu?ilišni grad zaslužuje biti doma?in prepoznatljivog me?unarodnog Sajma, a u?enici, studenti, nastavno i administrativno osoblje visokih u?ilišta u Zadru, kao i cijela zadarska akademska i šira javnost zaslužuju imati pristup informacijama vezanima za financijske potpore i mogu?nosti u obrazovanju u Hrvatskoj i inozemstvu.“

Na Sajmu ?e biti predstavljen velik broj dostupnih stipendija za studiranje u Hrvatskoj i inozemstvu koje dodjeljuju razli?ite institucije.

„Studenti uglavnom znaju za stipendije koje dodjeljuju pojedina visoka u?ilišta i Ministarstvo znanosti i obrazovanja te eventualno jedinice lokalne i regionalne samouprave, no postoje i mnoge druge organizacije koje nude razli?ite programe i oblike financijske pomo?i za studiranje u Hrvatskoj i inozemstvu.“, objašnjava mr. sc. Ninoslav Š?ukanec.

Tako ?e se na Sajmu 16. svibnja 2017. u Zadru predstaviti i izlaga?i poput veleposlanstva i inozemnih kulturnih centara, nevladinih udruga, zaklada i tvrtki. Na Sajmu ?e sudjelovati više od 25 izlaga?a iz Hrvatske i ?ak 8 zemalja Europe i Sjeverne Amerike: Austrija, SAD, Njema?ka, Francuska, Italija, Švicarska, Slovenija te Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske. Uz izlaga?e, u periodu od 11.00 do 17.00 sati, u prostoru Arsenala, posjetitelje o?ekuju i razna korisna predavanja, radionice, nagradne igre i ostali zanimljivi sadržaji. Nakon Sajma u Zadru u svibnju, uslijedit ?e i tradicionalni Sajmovi u Zagrebu i Rijeci u listopadu 2017. godine.

Kako je izgledao prošlogodišnji Sajam pogledajte u prilogu, a više informacija o Sajmu možete prona?i na web stranici Stipendije.info i na Facebook stranici Tražim stipendiju.©2019 Televizija Student