UniPepper – aplikacija namijenjena olakšavanju studiranja

array(2) { [0]=> int(62) [1]=> int(64) }

 

U želji da studentima olakšaju studentski život, u?enje i riješavanje ispita, donedavni studenti Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu, Josip Žemberi i Sanjin Vu?kovi?, kreirali su web aplikaciju UniPepper.

UniPepper je aplikacija koja omogu?ava komunikaciju i razmjenu korisnih materijala za u?enje me?u studentima istih fakulteta. Studenti se mogu registrirati sa svojom akademskom e-mail adresom kako bi bili pridruženi svojoj fakultetskoj grupi. Preko grupa je mogu?e komunicirati, ocjenjivati i skidati objavljene materijale.

1

Photo: www.netokracija.com

Kako bi potaknuli studente na doprisnos aplikaciji, kreatori UniPeppera su uveli i elemente gemifikacije. Na taj na?in se nagra?uju kvalitetni doprinosi zajednici, motivirati uklanjanje nekvalitetnih stvari te u?initi korištenje aplikacije zabavnim.

Zasada je na internetu dostupna samo beta verzija aplikacije na stranici www.unipepper.com koja je pokrenuta sredinom sije?nja.

 

Autor: Karlo Lackovi?


Više o


©2019 Televizija Student