Umjesto u red za referadu studenti ekonomije sada mogu na kavu!

Foto: efzg.unizg.hr

Velja?a ?e studentima Ekonomskog fakulteta zasigurno ostati u pam?enju, jer osim rokova na hodniku njihova fakulteta pojavio se redomat. Ure?aj je pokrenut s ciljem da postigne dugoro?nu u?inkovitost smanjivanjem gužvi i uspostavi bolju suradnju studenata i referenata.

Ideja je nastala u sklopu kolegija Menadžment promjena pod vodstvom profesora Mislava Ante Omazi?a. Projektni tim, u sastavu od šest studentica, svojim je trudom i upornoš?u uspješno realizirao projekt i riješio studente no?ne more ?ekanja pred referadom.

Tekst: Mila Kova?evi?Više o


©2019 Televizija Student