Učenici i učenice na Međunarodni dan tolerancije progovaraju o nenasilju, toleranciji i izbjegličkoj krizi

„Odlu?ili smo prikazati svoje protivljenje gradnji zidova, postavljanju bodljikavih žica, sebi?nosti i netrpeljivosti. Umjesto zida, odlu?ili smo graditi ku?e i novi život. Naše se vi?enje rješenja problema zasniva na prihva?anju odgovornosti, solidarnosti i poštivanju ljudskog dostojanstva. Želimo živjeti u Europi ujedinjenoj u razli?itosti.“ (u?enici/autori/ce video uratka The Wall, Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir, Krk)

ZAGREB, 15. studenog 2015. godine – Šestu godinu za redom Forum za slobodu odgoja obilježava Me?unarodni dan tolerancije, dodjelom nagrada u?enicima i u?enicama osnovnih i srednjih škola iz cijele Hrvatske koji su svoje ideje o toleranciji i nenasilnoj komunikaciji te svoje vi?enje klju?nih problema današnje generacije mladih kao i svojih vizija budu?nosti prijavili na natje?aj „Oboji svijet!“.

Op?a skupština Ujedinjenih naroda 1996. godine pozvala je sve ?lanice Ujedinjenih naroda na obilježavanje 16. studenog kao Me?unarodnog dana tolerancije, dana koji nas podsje?a na poštovanje i uvažavanje druga?ijih od nas u skladu s Deklaracijom o principima tolerancije.

Preko 1600 u?enika/ca iz 19 županija iz Hrvatske, 145 škola i 169 mentora ove godine, s impresivnih 566 radova uklju?ilo se u ovogodišnji natje?aj „Oboji svijet!“, financiranog od strane Grada Zagreba i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te uz partnerstvo Knjižnica grada Zagreba. Ove godine natje?aju su se priklju?ile i škole iz inozemstva, koje su sudjelovanjem u natje?aju promicale toleranciju.

Europa i cijeli svijet suo?avaju se sa sve ve?im strahom, porastom nasilja, terorizmom, sa izbjegli?kom i humanitarnom krizom. Zajedni?ki život u kompleksnom suvremenom društvu može dovesti do nedostatka tolerancije prema drugima i druga?ijima. Ove godine, Me?unarodni dan tolerancije nije samo jedan u nizu dana kada treba pokazati snošljivost prema drugima, ve? on mora biti nešto što ?emo imati na umu svakog dana. Vrijednosti kao što su tolerancija i suradnja, zajedno s nepokolebljivim zalaganjem za mir u cijelom svijetu jedini su na?in da živimo zajedno, bez ratova i mržnje. No, prije toga, ove vrijednosti potrebno je svakodnevno živjeti, o njima sustavno u?iti i u skladu s njima djelovati. Upravo tako možemo svijet ponovno u?initi lijepim i sigurnim mjestom za život pa obilježavanje ovog dana ima i svoju važnu pedagošku funkciju. I ove godine pitali smo djecu i mlade – Što je za vas (ne)tolerancija? Njihove kreacije iznenadile su nas, dirnule, nasmijale, rastužile, zamislile, oduševile, ali i još jednom pokazale kako su djeca svjesna svijeta u kojem živimo te kako, za razliku od odraslih, nude originalna rješenja za mnoge problema i izazove, uz svoju viziju tolerantnije i pravednije budu?nosti. Ove godine posebno su se istaknuli radovi vezani uz izbjegli?ku krizu, gdje su djeca i mladi izrazili iskreni apel za solidarnoš?u i humanoš?u te suosje?anje prema onima kojima su sigurnost i prihva?enost ovog trenutka najpotrebniji.

Nagrade najboljim radovima dodijelit ?e se u ponedjeljak, 16. studenog 2015. godine s po?etkom u 14:00 sati, u Kazalištu Trešnja u Zagrebu, na doga?anju koje okuplja djecu, njihove nastavnike-mentore i roditelje, ali im daje i priliku javno prikazati kreativne radove te otvoreno progovoriti o temi natje?aja. Objavu nagra?enih radova možete prona?i 16.11. tijekom poslijepodnevnih sati na mrežnim stranicama Foruma (www.fso.hr).

Umjesto nas, neka govore njihovi radovi – pozivamo vas da ih podijelite s javnoš?u i pokažete što sve mogu re?i naša djeca o ovoj temi.

Video uradak koji progovara o izbjegli?koj krizi pod nazivom “The Wall” izradili su u?enici Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir s otoka Krka naglasivši sljede?e: „Odlu?ili smo prikazati svoje protivljenje gradnji zidova, postavljanju bodljikavih žica, sebi?nosti i netrpeljivosti. Umjesto zida, odlu?ili smo graditi ku?e i novi život. Naše se vi?enje rješenja problema zasniva na prihva?anju odgovornosti, solidarnosti i poštivanju ljudskog dostojanstva. Želimo živjeti u Europi ujedinjenoj u razli?itosti.”

 

Tekst i fotografija: Forum za slobodu odgoja


Više o


©2019 Televizija Student