U Velikoj Gorici predstavljen novi Erasmus + program

Foto: vvg.hr

Ciljevi su Erasmus+ programa ja?anje suradnje izme?u obrazovnog i gospodarskog sektora, kao i ja?anje suradnje  me?u visokoobrazovnim ustanovama u Europskoj uniji te ja?anje visokog obrazovanja na cijelom prostoru EU. Studentima Erasmus+ program nudi mogu?nost poboljšanja svojih jezi?nih vještina, razvijanje fleksibilnog u?enja te studiranja u inozemstvu u više navrata.

Zastupnica Petrovi? Jakovina istaknula je kako novac namijenjen za Erasmus program nije dovoljno iskorišten, te da je kroz održano predavanje naglašena važnost me?unarodne mobilnosti koja utje?e na poboljšanje kvalitete visokog obrazovanja.

Foto: vvg.hr

Zastupljenost visokih škola i veleu?ilišta u Erasmus programu puno je manja od sveu?ilišta, no velikogori?ko Veleu?ilište vrlo aktivno sudjeluje u Erasmus programu te je do sada potpisalo deset ugovora o razmjeni profesora i studenata s europskim zemljama. Upravo je prije nekoliko dana na dodiplomski studij O?ne optike došlo ?etvero ?eških studenata, te dvoje studenata iz Poljske koji poha?aju specijalisti?ki studij Kriznog menadžmenta. U inozemstvo je do sada otišao 21 student; 19 na studentsku praksu na Maltu, Ujedinjeno Kraljevstvo, Irsku i Njema?ku, a dvoje na studijski boravak u Irsku.

Foto: iayo.ie

Tako?er, Veleu?ilište Velika Gorica jedna je od dvije visokoobrazovne ustanove u Hrvatskoj koje su odabrane da sudjeluju na Erasmus radionicama koje su se održale u Bruxellesu, što je svakako veliko priznanje, te služe kao odli?an primjer ostalim visokoobrazovnim ustanovama u Hrvatskoj koje ?e, nadamo se, krenuti stopama VVG-a.

Tekst: Petar BrnadaViše o


©2019 Televizija Student