U novu godinu sa spremanjem redakcije TVS-a

Do?ek i proslava Nove godine su prošli i ve?ina je ljudi iskoristila naredni dan za odmor od veselog slavlja koje se proteglo do sitnih no?nih (pa i jutarnjih) sati. Oni sretniji još uvijek su na godišnjem i po?inju radno tek sljede?i tjedan.

Fakultet politi?kih znanosti otvorio je svoja vrata ve? dan nakon Nove godine, a neki su demonstratori odmah iskoristili dan za pospremanje redakcije i studija kako bi prostori Televizije Student spremno mogli do?ekati užurbani radni ritam koji je pred nama.

Bezbroj priloga i sirovina

“?ovje?e, kao da je prošlo 2 godine, a ne 2 mjeseca.” – rekao je poluzamišljeno Grani?, jedan od demonstratora, pritom pregledavaju?i jedan od kompjutera koje je trebalo o?istiti od silnih sirovina mnogih ve? gotovih i emitiranih priloga koji su se tamo montirali. I zaista, od samog lansiranja Televizije 6. studenog, radilo se naporno pa i ne ?udi da se ?ini kao da je prošlo puno više vremena. Osim Grani?a, u studio su došli Mislav, tako?er demonstrator u studiju, i Dado, tehni?ar u studiju zadužen za svu opremu s kojom raspolažemo.

uz kompjuter u studiju nalaze se diskovi s arhivom materijala

Trebalo je dakle na kompjuterima u montaži, u režiji te u studiju osloboditi mnogo prostora kojeg su zauzeli dosadašnji radovi, kako bi se mogao nesmetano nastaviti rad Televizije, kao i nastave na kolegijama s televizijskog smjera. Stari ritam i ve? dobro poznati kaos kre?e ve? sljede?i tjedan. 🙂

Mislav govori o ?iš?enju kompjutera

Bez podjele posla ne ide

Svatko se bacio na jedan dio posla, pa je tako Grani? radio na kompjuterima za montažu koji se nalaze u redakciji, Mislav je na dva kompjutera u režiji provjeravao koji su materijali iskorišteni i spremni za brisanje, dok je tehni?ar Dado na svojem kompjuteru u studiju pregledavao neke priloge iz arhive koji su išli ili tek trebaju i?i u program te ih spremao na disk. Kako je još veliki dio materijala iz arhive pohranjen na DV mini kazeticama, ali i VHS-u, treba ih najprije digitalizirati kako bi se mogli emitirati u program.

prostor za montažu; Grani? (lijevo) i Dado (desno) pregledavaju kompjutere

Redakcija je prostor u kojem se obavlja gotovo sva montaža i definitivno je iziskivala najviše posla, pa sam i sâm pripomogao Grani?u oko eventualne provjere nekih materijala i priloga prije brisanja, a koji su montirani za emisiju Akademske ?etvrti. U montaži se dakle nalazi 9 kompjutera za montažu i 3 kompjutera s pristupom internetu koje koriste demonstratori, dnevni urednici, dežurni novinari i drugi. Trebalo je na svakom kompjuteru provjeriti datume priloga i jesu li išli u program i ako nije druga?ije dogovoreno, obrisati ih. Sli?no tome, Mislav je u režiji ?istio prostor na kompjuteru brisanjem najava, jinglova i raznih drugih materijala koji su snimani u studiju, a ve? su iskorišteni za emisiju.

Posao još nije gotov. Vrijedni demonstratori i sutra ?e marljivo raditi u podrumu Fakulteta kako bi što bolje pripremili opremu za rad na novim projektima, pri?ama, dogodovštinama i emisijama. A onda kre?emo u nove izazove i pustolovine s Televizijom Student. I naravno, pozvani ste da nam se u toj pustolovini pridružite i novoj 2013. godini! 🙂


Zovem se Filip Fortuna, student sam 1. godine diplomskog studija novinarstva na FPZG. Kao jedan od urednika Akademske četvrti, središnje emisije na Televiziji Student, probat ću vam dočarati atmosferu i zanimljive priče s kojima se susrećemo pri stvaranju te emisije, kao i cijelog programa na TVS. Bit će tu i filmića i zanimljivih slika koji će vam opisati naše zgode. Do tipkanja! :)


©2019 Televizija Student