TVS na Maršu živih u Poljskoj

Me?unarodni Marš živih na kojem je sudjelovalo 10 tisu?a mladih iz cijeloga svijeta održan je u ponedjeljak u Poljskoj, a cijeli su doga?aj popratili i novinari Televizije student. Trokilometarski Marš od Auschwitza do koncentracijskog logora Birkenaua održan je u znak sje?anja na sve žrtve holokausta.

_DSC0252

Studenti Fakluteta politi?kih znanosti i Filozofskog fakulteta u Zagrebu na put sje?anja na žrve Holocausta poveo je Branko Lustig. Poznati Oskaravac koji je kao dje?ak preživio logor Auschwitz održao je obe?anje da ?e se na tom mjestu zavijoriti hrvatska zastava.

Budu?i da je cilj sudionika putovanja, osim sudjelovanja na maršu i suo?avanja s prošloš?u, bio da nau?e što više o židovskoj kulturi i obi?ajima, tijekom putovanja su razgledali i Židovski geto te Židovsku ?etvrt Krakowa. Prije rata u Krakowu je živjelo više od 60 tisu?a Židova, što je ?etvrtina cijele populacije grada, a danas Židovska ?etvrt nosi to ime samo zbog povijest.

Židovsko groblje

Studenti su posjetili i muzej Oscara Schindlera koji se nalazi u administrativnom dijelu tvornice u kojoj je tijekom rata bilo zaposleno više od tisu?u Židova ?ime im je spašen život. Radi se o temi koja je posebno bliska Branku Lustigu budu?i da je upravo on producent poznatog filma Stevena Spielberga Schindlerova lista.

Na klju?nim je mjestima Branko Lustig studentima pri?ao o svojim sje?anjima i doživljajima. “Kada smo po?eli sa snimanjem, rekli su nam da u Krakowu ne?emo na?i statiste Židove, no ja sam unato? tome odlu?io napraviti audiciju na kojoj ih se unato? kiši pojavilo više od pet stotina“, objašnjava jednu od pri?a sa snimanja Lustig.

Sinagoga

Posebno je zanimljiv bio posjet Sinagogama kojih je u Krakowu sedam, a još su dvije aktivne. Upravo su u njima studenti saznali više o židovskim obredima i obi?ajima, a posebno je dirljiv bio slu?ajan susret Branka Lustiga s ameri?kim Židovima u Sinagogi ortodoksnih Židova. Tamo im je pokazao broj na ruci, oznaku koji nosi iz vremena kada je bio Auschwitzu što ih se veoma dojmilo. „Naš nam je Rabin rekao da ako ikada sretnemo osobu s brojem i ona nam da blagoslov, mi idemo direktno u raj i zato je ovo tako velik trenutak za nas“, objašnjava Aryeh Munk iz New Yorka.

Susret

Mladi Amerikanci bili su samo jedni od 10 tisu?a posjetitelja Marša iz cijeloga svijeta. Na 26. Maršu živih prvi se puta vijorila i Hrvatska zastava, a sve je budno pratila i kamera TVS kako bi barem dijeli? atmosfere prenijela i svojim gledateljima.

„Auschwitz je mjesto na kojem je zlo doživjelo svoj vrhunac na apsolutnom vrhuncu civilizacije i ovdje doslovno još uvijek može osjetiti smrt i htjeli smo da naši studenti svjedo?e ne?em takvom kako bi mogli to zapamtiti“, objašnjava profesor Nebojša Blanuša motive odlaska na put.

Marš živih

A da je Marš živih ispunio svoju svrhu da se ne zaborave zlo?ini, svjedo?e i dojmovi studenata koji su bili na Maršu. „Zaprepašten sam ?injenicom da su ovdje nekada bili ljudi koji su patili, koji su bili mu?eni i ubijani“, zaklju?uje Jasmin Jašeragi?, student s Fakulteta politi?kih znanosti.

Istu je misao na kraju sa studentima podijelio i Branko Lustig poru?ivši da „ne možeš mrziti nekoga cijeli život, ne možeš 70 godina živjeti i mrziti, ve? moraš i nekome oprostiti, ali nikada se ne smije zaboraviti ono što se dogodilo“.

Autor: Stela Lechpammer
Fotografije: Marina Hudoletnjak
©2019 Televizija Student