TV STUDENT U FUNKCIJI EDUKACIJE

array(1) { [0]=> int(295) }

Autor: Grgur Žu?ko

TV Student u svim kreativnim, programskim i tehni?kim aspektima vode studenti. Oni predlažu tv-formate, kreiraju emisije, ure?uju ih, snimaju i montiraju. Oni su voditelji u studiju, oni stvaraju grafi?ku opremu, oni tehni?ki realiziraju program. S njima program po?inje i završava, oni obavljaju sve dužnosti potrebne za funkcioniranje televizije.

Rad na TV Student studentima daje svobuhvatno iskustvo o složenoj radnoj operaciji kakva je televizija. Ako u sklopu prakti?nih vježbi na smjeru TV novinarstva u?e izradu manjih programskih cjelina, sudjelovanjem u projektu TV Student stje?u uvid u ukupnost funkcioniranja televizije. U tom smislu, TVS je nadgradnja edukacijskog procesa u punom smislu te rije?i.

Autor: Grgur Žu?ko

Upravo je kod studenata koji su se aktivnije uklju?ili u projekt uo?ljiv bitan napredak u profesionalnim znanjima i vještinama, TV Student je za njih nova obrazovna mogu?nost koja im daje bolje starne osnove na ulasku u svijet profesionalnog novinarstva, pa je time edukacijiski proces podignut na novu stepenicu.

Autor: Grgur Žu?ko

TV studio do sada je mnogim studentima omogu?io da na najbolji mogu?i na?in primijene svoje teoretsko znanje u snimanju i montiranju priloga, a pokretanjem Televizije Student velik broj mladih novinara i autora dobit ?e priliku da široj javnosti prezentiraju svoje radove i poglede na svijet. Cilj je otvoriti kanal za mlade profesionalce, kreativce, umjetnike, novinare – za novu generaciju. Oni ?e odlu?ivati o formiranju televizije koja ?e biti kao nijedna druga.

 Više o


©2019 Televizija Student