Trodnevni forum struke u Zagrebu

Foto: srednja.hr

Ovaj Forum sadržava smotru veleu?ilišta i visokih škola, sajam karijera poslova i praksi, te razne edukacije i treninge. Forum je izazvao i veliki interes visokoškolskih ustanova iz drugih europskih zemalja koje žele sudjelovati, kao i razli?ite me?unarodne institucije i gospodarstvenici i poduzetnici iz drugih zemalja, pa tako dobiva me?unarodni karakter.

Primarni je cilj Foruma povezivanje tržišta rada odnosno gospodarstva i visokog obrazovanja. Studenti imaju priliku da uspostave kontakt s tvrtkama i poduzetnicima i s njima dogovore neku vrstu budu?e suradnje. Na taj na?in zapo?inje se proces uklju?ivanja sudenata na tržište rada ve? tijekom samog studija.

Osim studenata, ovo doga?anje korisno je i srednjoškolcima koji ?e imati priliku da se upoznaju s veleu?ilištima i visokim školama koje ?e možda odabrati za budu?e obrazovanje.

Tekst: Irena PomperViše o


©2019 Televizija Student