Trivijator: Mačke

U novom Trivijatoru, Cvita nam otkriva zanimljive činjenice o mačkama.

Novinarka: Cvita Tudorović