TRIBINA O LUSTRACIJI NA FPZG-U IZAZVALA BROJNE POLEMIKE

129030337

Studenti za slobodu Fakulteta politi?kih znanosti organizirali su tribinu “Lustracija u Hrvatskoj – nužnost ili ne?”
Gosti tribine bili su: Hrvoje Klasi?, Stevo ?uraškovi?, Ivo Lu?i?, Davor Marijan. Cilj tribine bila je znanstvena rasprava o lustraciji, odnosno o tome treba li u Hrvatskoj ukloniti iz javnog politi?kog života one osobe koje su bile aktivne u službi totalitarnih režima, a na samom kraju tribina se ipak odmakla od znanstvenog diskurza. Pretvorila se u onemogu?avanje iznošenja stajališta na temu lustracije od strane povjesni?ara Hrvoja Klasi?a. Nekolicina ljudi iz publike, to?nije politi?ki aktivisti, nisu se mogli suzdržati od upadica. Prvotno su ih zasmetali Klasi?evi stavovi o hrvatskim imigrantima u Njema?koj, a zatim i njegova vi?enja lustracije. No cijelu situaciju smirili su organizatori. Pozvali su publiku da se ugleda na znanstvenike koji se unato? neslaganju u stavovima suzdržavaju od bilo kakvih me?usobnih sukoba. Naposljetku, cilj tribine bio je ispunjen; iznijeli su se razli?iti stavovi o lustraciji u Hrvatskoj-na manje ili više primjeren na?in.