TRIBINA KSFPZG-A, „SEKULARNOST I OBRAZOVANJE U HRVATSKOJ“

Krenulo je kao pokušaj suradnje dvaju fakulteta, a pretvorilo se u zajedni?ki problem ?itavog Sveu?ilišta u Zagrebu. Ugovor izme?u Filozofskog i Katoli?ko bogoslovnog fakulteta mnogi su proglasili pokušajem klerikalizacije obrazovanja. Zadiranjem Crkve tamo gdje joj nije mjesto. Velik broj studenata stao je u obranu sekularnog društva i obrazovanja, pa tako i Klub studenata Fakulteta politi?kih znanosti. Organiziranom tribinom „Sekularnost i obrazovanje u Hrvatskoj“ priklju?ili su se raspravi i u nju uklju?ili još širi krug studenata i profesora.

Neravnopravnost pri zapošljavanju, diskriminacija po religijskoj pripadnosti te svjetonazorske razlike, studenti navode kao glavne razloge protiv sporazuma dvaju fakulteta. Osim na plenumima Filozofskog fakulteta, njihov glas se ?uo i na Fakultetu politi?kih znanosti.

-Ne znam je li ikada neki student s Filozofskog izašao, a da je bio konzervativniji nego kad je upisao fakultet. Možda ?etvero u zadnjih 20 godina? Ja bi baš volio da mi vjeronauk predaje osoba koja je diplomu dobila na Filozofskom- nasmijao je publiku jedan student.

-Na tržištu rada diploma onih s KBF-a koji bi upisali smjerove na Filozofskom, puno ?e više vrijedi jer ?e škola prije zaposliti onoga koji može predavati vjeronauk i povijest, od onoga koji može samo povijest- kaže studentica s Filozofskog.

Iako im je poziv bio upu?en, predstavnici KBF-a odbili su dolazak na tribinu. Svoj dolazak je nenadano i bez objašnjenja otkazao i novinar Branimir Pofuk, svega par sati prije po?etka rasprave. To je više vremena dalo mirovnoj aktivistici i katoli?koj teologinji Ani Raffai, profesoru s Fakulteta politi?kih znanosti Zoranu Kureli?u te profesorici Tanji Bukov?an, predstavnici Filozofskog fakulteta, da iznesu svoje stavove i razmišljanja o suradnji dva fakulteta. Opre?na mišljenja nisu stala na put konstruktivnoj raspravi.

-Skandalozno je da suradnje izme?u sastavnica Sveu?ilišta ne postoje! Pod uvjetom da se ugovor riješi pošteno, ja ovu suradnju ne bi doživljavao kao ugrozu. Doživljavao bi ju kao izazov- zaklju?io je profesor Kureli? dok je aktivistica Raffai navela da bi ona, zbog svih nastalih problema, odustala od ugovora, ali ne i od dijaloga.

Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju profesorice Bukov?an prvotno je glasao za potpisivanje ugovora o suradnji, ali novonastalom situacijom i promjenom okolnosti, ovaj odsjek ide na ponovno glasanje. ?ekaju prepravku ugovora za koji je i sam dekan zaklju?io da ga treba promijeniti i prilagoditi.

Studenti su na sebe preuzeli ulogu ?uvara sekularnosti obrazovanja. Ulogu i borbu od koje, o?ito, ne?e lako odustati.

Autor teksta i priloga: Luka Miha?i?

 


Više o


©2019 Televizija Student