Tri predstave – Tri sestre

array(1) { [0]=> int(64) }

U kazalištu Gavella na repertoar je nedavno uvrštena nova predstava – Tri sestre makedonskog redatelja Slobodana Unkovskog. On je gledateljima odlu?io ponuditi klasi?no vi?ene ?ehova prilikom stvaranja djela.

Me?utim, neki redatelji odlu?ili su iza?i iz okvira, pa tako u Gavelli igra i ?etvrta sestra u režiji slovenskog redatelja Samoa M. Strelca. On je, pak, tri sestre odlu?io smjestiti u moderno doba. Kako bi Irina, Maša i Olga funkcionirale u današnjem vremenu? ?ime bi se bavile? Kakav bi bio njihov stav o životu?

Da se u interpretaciji ?ehova može oti?i i korak dalje, pokazala je Rona Žulj u dramsko-plesnoj predstavi u prostoru Teatra ITD. Ona se fokusirala na najmla?u sestru Irinu koju je smjestila u sadašnjost pritom približavaju?i gledateljima njezin karakter. I ne samo to, nego se u predstavi redateljica pozabavila i mogu?om Irininom budu?noš?u.

Kako bilo, u sve tri predstave gledateljima je dana mogu?nost za novi doživljaj ?ehovljeve hvaljene drame – bilo kao prisje?anje na Tri sestre kroz ozbiljan pristup ovom klasi?nom djelu – bilo kao neobi?an i originalan na?in njegovog vi?enja.

Matina Tenžera
©2019 Televizija Student