Trening za medijske nastupe

Protekla dva dana, 25. i 26. ožujka, na Fakultetu politi?kih znanosti u Zagrebu, odvijala se radionica za medijske nastupe u sklopu Chevening programa.
Sudionici ovog programa diplomirani su ljudi iz Hrvatske iz podru?ja humanisti?kih i društvenih znanosti te zaštite okoliša, koji su godinu dana proveli u Velikoj Britaniji na studiju nekog od svjetski poznatih sveu?ilišta.

Marko Pavi?, nositelj chevening stipendija, dekan Fakulteta Nenad Zakošek i veleposlanik Ujedinjenog Kraljevstva David Slinn, pozdravnim govorom uveli u prvi dio treninga, teorijski dio radionice. Doc.dr.sc. Tena Perišin predstavila je rad studentske televizije, te govorila o kontinuiranoj suradnji FPZG-a i Britanskog veleposlanstva.
Dr.sc. Zlatan Krajina pri?ao je o svom iskustvu, jer je i sam prošao Chevening program. To smatra klju?nom to?kom u razvoju svoje karijere. Dalo mu je veliko samopouzdanje, kojim je poput domino efekta, nizao postignu?a jedno za drugim, te se naposljetku zaposlio na Fakultetu politi?kih znanosti u Zagrebu gdje i danas radi kao viši asistent na više kolegija.

Prvi dan kandidati su se upoznali s teorijskim dijelom i korisnim uputama za medijsko nastupanje. Doc.dr.sc. Igor Kanižaj govorio je o hrvatskoj medijskoj sceni i specifi?nosti medijskih istupa na TV-u, internetu, radiju i tisku, doc.dr.sc. Božo Skoko o zamkama televizijskih nastupa, tehnikama i taktikama u odnosu s novinarima, a prof.dr.sc. Smiljana Leinert Novosel o neverbalnoj komunikaciji i odijevanju za televiziju.

Drugi dan polaznici su mogli vidjeti kako to funkcionira u našem televizijskom i radijskom studiju. Trener radionica u TV studiju bio je Igor Mirkovi?, glavni urednik Televizije student, koji je „intervjuirao“ dvoje po dvoje u studiju, a nakon toga su svi zajedno pogledali snimke intervjua i prokomentirali što je bilo dobro, a što nije.

U radijskom studiju, prof.dr.sc. Marina Mu?alo, dala je polaznicima ispisane vijesti koje su oni sami morali pro?itati u eteru. Nakon što su svi prošli kroz eter, isto kao i u televizijskom studiju, zajedno su preslušali snimke i komentirali u?injene greške.

Trening je završio podjelom potvrda sudionicima o uspješnom završektu treninga, te zajedni?kom fotografijom polaznika i trenera u televizijskom studiju.


Više o


©2019 Televizija Student