Traži se 2.000 volontera koji će postati dio najvećeg sportskog događaja u povijesti Hrvatske

array(1) { [0]=> int(2249) }
  • Sudjelovanje 5000 studenata sportaša iz 40 zemalja i s preko 300 sveu?ilišta
  • Natjecanje u 21 sportu kroz dva tjedna natjecanja
  • Preko 2000 volontera iz Hrvatske i svijeta
  • Volonterski centri u Zagrebu i Rijeci

 

  1. prosinca 2015. – Dan uo?i Me?unarodnog dana volontera pod sloganom „Druge godine ljetujem u kolovozu – volontiram na EUG 2016“ zapo?ela je kampanja poziva gra?anima za sudjelovanje u organizaciji najve?eg sportskog doga?aja u povijesti Republike Hrvatske. ?ak 2.000 volontera imat ?e priliku sudjelovati u organizaciji Europskih sveu?ilišnih igara Zagreb-Rijeka 2016., koje ?e biti održane od 12. do 25. srpnja idu?e godine.

 

Kako bi za svakoga bila osigurana volonterska podru?ja od njihovog interesa, organizatori su odredili ukupno 16 mogu?ih aktivnosti, pa tako volonteri mogu postati doma?ini sportskim ekipama, ?lanovi akreditacijskog tima i protokola, sudjelovati u radu ureda za medije, pomo?i na sportskim borilištima pa ?ak i sudjelovati u osiguranju Igara, medicinskoj pomo?i ili informati?koj podršci. Poziv volonterima upu?uje se ve? danas s obzirom da se svima koji su voljni aktivirati se u projekt odmah, nudi mogu?nost uklju?ivanja u ?itav niz projekata koji se održavaju u sklopu „Zag-Rij-avanja“ za same Igre.

 

S obzirom na velik broj zainteresiranih osoba iz drugih država, organizatori su volonterski projekt kandidirali na EU natje?aj preko kojega je dobiveno 20.000 eura za financiranje dolaska i smještaja stranih volontera. U ovome trenutku ve? je nekoliko volonterki iz europskih zemalja stiglo u Zagreb gdje ?e sljede?ih godinu dana doprinositi u pripremi organizacije i provedbi Igara.

 

„Za sve volontere, a koji moraju imati više od 15 godina da bi ih mogli primiti, pripremili smo mnoštvo iznena?enja – edukacije, besplatan javni prijevoz, besplatan ulaz na sva sportska i društvena doga?anja, hranu i smještaj, opremu u kojoj ?e ponosno kora?ati svojim gradom i godinama nakon Igara, ali i priliku da svojim radom u?ine Europske sveu?ilišne igre najboljim sportskim i društvenim doga?ajem ikad održanim u Hrvatskoj.“ – istaknula je Ivana Ani?i?, koordinatorica volonterskog programa.

 

Registracija putem online obrasca mogu?a je do 1. travnja 2016., no svi oni koji se ve? danas priklju?e volonterskom timu imat ?e priliku sudjelovati u nizu pripremnih aktivnosti i zabavnih doga?aja koje ?e biti organizirana tijekom godine prije samih Igara te na taj na?in prikupiti vrijedno iskustvo i dobro se zabaviti uo?i samih Igara.

Sve informacije o prijavama za volontiranje te uklju?ivanje u sustav mogu se prona?i na www.eug2016.com/hr/volunteers/.©2019 Televizija Student