Tranzicija i kulturno pamćenje

array(3) { [0]=> int(2251) [1]=> int(64) [2]=> int(2249) }

U sklopu istraživa?kog projekta „Hrvatski književno-kulturni identitet u tranziciji / regionalnom kontekstu (aspekti hrvatsko-srpskog kulturnog dijaloga)“ Katedra za srpsku i crnogorsku književnost organizira me?unarodni znanstveni simpozij “Tranzicija i kulturno pam?enje” koji ?e se održati 26. – 27. 11. 2015. godine na Filozofskom fakultetu Sveu?ilišta u Zagrebu.

Otvorenje simpozija održava u ?etvrtak 26. 11. 2015. u 10 sati (Filozofski fakultet Sveu?ilišta u Zagrebu, Konferencijska dvorana, Ivana Lu?i?a 3)

Program u cijelosti može se pogledati na: http://hkkit.ffzg.unizg.hr/files/program._tranzicija_i_kulturno_pamcenje.pdf

Event: https://www.facebook.com/events/1147134485331118/

Tekst i fotografija: Katedra za srpsku i crnogorsku književnost


Više o


©2019 Televizija Student