Tjedan dana do kraja natječaja za dodjelu jubilarnih stipendija „Za žene u znanosti“

array(1) { [0]=> int(2249) }

Mlade hrvatske znanstvenice još se samo tjedan dana mogu prijaviti za L’Oreal-UNESCO nacionalnu stipendiju ”Za žene u znanosti” za 2015. godinu, kojom ?e ?etiri najbolje hrvatske znanstvenice iz podru?ja prirodnih znanosti, uklju?uju?i i interdisciplinarna podru?ja, biti nagra?ene vrijednim stipendijama u iznosu od 5.000 eura. O dobitnicama stipendija odlu?it ?e Izborno povjerenstvo sastavljeno od vrhunskih hrvatskih znanstvenika na ?elu s akademikom Kusi?em, ?ime se znanstvenice želi nagraditi za njihove vrijedne doprinose hrvatskoj i svjetskoj znanosti te ih dodatno motivirati i podržati u njihovoj daljnjoj znanstvenoj karijeri.

Kandidatkinje za nacionalnu stipendiju „Za žene u znanosti“ moraju ispunjavati uvjete propisane pravilnikom natje?aja, pri ?emu dobitnice stipendija ne mogu biti starije od 35 godina na dan zatvaranja raspisanog natje?aja, moraju biti hrvatske državljanke sa stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj i imati preporuku mentora, a ne mogu se prijaviti dvije godine zaredom. Tako?er, jedan od uvjeta za sudjelovanje u natje?aju je da svoj istraživa?ki rad moraju obavljati u znanstvenim institucijama Republike Hrvatske te biti u završnoj fazi izrade doktorske disertacije.

Kroz program stipendiranja „Za žene u znanosti“ osvještava se javnost o zna?aju rada hrvatskih znanstvenica i veli?ini njihova doprinosa znanstvenim spoznajama u zemlji i svijetu, mijenjaju?i tako predodžbu o ulozi i doprinosu žena u znanosti te u društvu u cijelosti. Prema istraživanju francuskog instituta OpinionWay, ?ak 89% Europljana smatra da žene imaju više afiniteta za bilo koju drugu djelatnost osim za znanost, a 67% Europljana smatra da „nedostatak sposobnosti“ sprje?ava žene da postanu uspješne znanstvenice te kao ostale razloge navode i nedostatak samopouzdanja (25%), profesionalnih mreža (21%), kompetitivnosti (19%) te ambicije (15%). Da je borba s predrasudama teška i dugotrajna, govori i podatak da u svijetu postoji tek 30% znanstvenica, a samo je 3% Nobelovih nagrada za znanost od 1901. godine dodijeljeno ženama.

Da i same žene vode bitku sa duboko ukorijenjenim predrasudama, ali i stavom da su znanost, znanstvena istraživanja i otkri?a prvenstveno muška domena, dokazuje i to što su i muški i ženski ispitanici za ponu?ena znanstvena otkri?a odabrali redom muškarce znanstvenike, iako su za mnoga zaslužne upravo žene znanstvenice. Tako?er, izuzetno je porazan podatak da je 1990. godine u cjelokupnoj istraživa?koj znanstvenoj zajednici bilo svega 26% žena, a da dvadeset godina kasnije, 2010. godine, taj postotak iznosi 29% odnosno pokazuje rast od tek 3%. Rezultati provedenog istraživanja najbolje prikazuju koliko je važno nastaviti sa snažnim osvještavanjem javnosti o ulozi, doprinosu i izvanrednim sposobnostima znanstvenica na nacionalnoj i svjetskoj razini, ?ime nacionalna stipendija L’Oreal-UNESCO „Za žene u znanosti“ dodatno dobiva na snazi zbog odgovornog zadatka da mijenja trenutnu društvenu zbilju.

Prijave za ovu prestižnu nagradu traju od 16. studenog do 17. prosinca 2015. godine.

Svi detalji natje?aja dostupni su na službenim stranicama Ministarstva kulture: http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=13046

 ©2019 Televizija Student