Organizacijska posla

Naša televizijska «ku?ica» kako bi proizvodila i emitirala program posjeduje razli?itu tehni?ku opremu: kamere, stative, mikrofone, kompjutere, rasvjetu, video i audio miksere i još mnogo toga. Sve te divne i nimalo jeftine «igra?ke» koriste naši novinari, snimatelji, montažeri, realizatori i urednici koji se pobrinu da se programski sadržaj proizvode na najbolji mogu?i na?in. No, iza svega postoje i ljudi koji se brinu da cijela proizvodnja bude dobro organizirana, a oprema dobro zbrinuta i održavana. Upravo taj ponekad nimalo jednostavan posao pripao je meni i mojoj slavnoj ekipi: Sanji, Srni i Mislavu, a naša stalna tehni?ka podrška bez koje ne možemo zamisliti funkcioniranje je Dado.

Raspored posudbe kamera

Tablice na sve strane

Kako su žene u stvarnom životu mnogo bolje organizirane od muškaraca ne treba puno dvojiti kome je pripala organizacija izdavanja opreme, montaže i rasporeda snimanja u studiju. Svakoga dana nas tri slažemo rasporede u cijeli niz tablica. U tablici za kamere postoji popis svih funkcionalnih kamera koje se izdaju za snimanja. Ovisno o mjestu snimanja i iskustvu snimatelja odre?ujemo koju kameru je mogu?e dobiti. Pritom je važno paziti na dobro isplanirano vrijeme jer ponekad jako puno ekipa ide na teren i treba paziti da zaista svi uspiju dobiti kameru. Nije rijetkost, a pogotovo vikendom da ekipe razmijene kameru i ostalu opremu. U tablici za montažu ?esto je gužva, a to je ve?a što je bliži datum emitiranja emisije. I ovdje treba paziti da sve ekipe stignu na vrijeme smontirati svoje priloge.

Srna provjerava mikrofon i kameru prije izdavanja

Izdavanje i održavanje opreme

Naših šest ženskih ruku ima eksluzivno pravo pristupa kamerama i dodatnoj opremi u studiju. Prije nego izdamo dužni smo provjeriti funkcionalnost opreme, a sve što se od opreme izdaje nekoj ekipi mora se i pismeno zabilježiti. Naravno, ista je procedura i kada se oprema vra?a u studijo. Kada nešto od opreme ozbiljnije zašteka tu su naši tehnostru?njaci: Mislav i Dado. Osim toga, svakodnevno je potrebno brinuti da su baterije za kamere i mikrofone pune, a sva oprema na broju. Isto tako, prije nego što do?ete po opremu morate ispuniti zahtjev u kojem upisujete sve potrebne podatke koji nam koriste pri organizaciji. Tak kada ga odobrimo, upisujemo vas u ve? spomenutu tablicu.

Arhiva svih emisija i priloga

Arhiva i montaža

Mnoštvo emisija i priloga koji su se snimali u posljednjih deset godina pohranjena je u našoj arhivi i to na malim kazeticama. Naravno i pristup arhivi je ograni?en na demonstratore i mora se zapisati svako njihovo korištenje. Naš je zadatak i da se sve emisije i prilozi na?u u toj arhivi. Na taj na?in smo sigurno da imamo sve na jednom mjestu i da za razliku od pohranjivanja na hardovima ne moramo strahovati da ?e se izbrisati. Što se ti?e kompjutera za montažu nije rijetkost da se pojavljuju problemi prilikom u?itavanja materijala, ubacivanja offova i video isje?aka i same montaže. Zato su tu Mislav i Dejan koji uska?u u svakoj nevolji.

Iako ponekad naporan  i odgovoran posao (npr. kada u studiju imate deset ljudi koji u isto vrijeme traže opremu ili svi imaju neki tehni?ki problem) zapravo je zabavno uz tako dobru ekipu, a i mi sami svakim danom nau?imo nešto novo.


Više o


©2019 Televizija Student