Televizija Student s radom kreće za 4 dana

array(1) { [0]=> int(6) }

Za 4 dana TVS kre?e s emitiranjem!

Televizija Student s emitiranjem po?inje u utorak, 6. studenog, u 19.00 sati. Zahvaljuju?i Iskonu, Televizija Student na?i ?e se na velikim i malim ekranima. Pro?itajte gdje nas i kako možete pratiti.

Gledajte nas na svom televizoru!

  • Postoje?i korisnici prona?i ?e TVS na 106. kanalu, odakle ga mogu premjestiti na neko drugo mjesto.
  • Novi Iskonovi korisnici TVS ?e vidjeti na 77. kanalu, a naravno, mo?i ?ete promjeniti kanal na neki jednoznamenkasti broj. 😉

Iskonove aplikacije

Svim korisnicima mobilnih ure?aja koji koriste iOS (iPhonei, iPadi i iPodi) ili Android (mobiteli ili tableti) Televizija Student bit ?e dostupna preko Iskonove aplikacije – potpuno besplatno! Ne morate biti korisnik Iskona da biste skinuli aplikaciju i pratili program TVS koji ?e se nalaziti u DEMO dijelu aplikacije. Besplatne aplikacije potražite na Google Play ili u iTunes Store.

Važno:  korištenjem Iskon.TV playera prenose se velike koli?ine podataka  i generira promet. Iz tog razloga mogu?i su viši iznosi za internet koji ?e vam naplatiti vaš mobilni operater i internet operater. Za besplatno korištenje Iskon.TV playera preporu?amo spajanje na besplatne i flat Wi-Fi mreže.

 Online

Korisnici Iskon.TVPlayera u svom paketu dobit ?e mogu?nost da gledaju i Televiziju Student online. Više informacija o ovoj usluzi, kao i cijenu, potražite ovdje.


Više o


©2019 Televizija Student