Televizija Student prati useljavanje u obnovljene studentske domove

Useljenje u novoobnovljene studentske domove „Stjepan Radi?“ i „Cvjetno naselje“ zapo?elo je 4. sije?nja, no mnogi se studenti nisu tog dana uselili zbog nedovršene rekonstrukcije soba.

U Studentskom domu „Stjepan Radi?“ radovi su još trajali u 7. i 8. Paviljonu, a u SD „Cvjetno naselje“ stanje je bilo mnogo lošije jer studenti nisu mogli useliti u 1.,2.,7. i 8. paviljon. Iako je od tada prošlo više od tjedan dana, mnoge sobe još uvijek nisu gotove. U nekima nedostaje tuš, stolovi, deke, a u nekima niti zidovi nisu do kraja obojani.

Naše novinarke Lana Bene i Ana Rogi? bile su na mjestu doga?aja, a što o cijeloj situaciji misle studenti i kako te?e njihovo useljavanje pogledajte u prilogu.

Osim što neki paviljoni još uvijek nisu useljivi, krajem prošle godine studente je iznenadila i vijest o poskupljenju stanarine i za one domove koji nisu obnavljani. Studentski centar objasnio je kako se cijene svih domova moraju uskladiti, na što je Studentski zbor Sveu?ilišta u Zagrebu oštro reagirao i poru?io kako studenti nisu bili na vrijeme obaviješteni o predloženoj korekciji cijena te je ta odluka donesena u vrijeme praznika, kada svi stanari studentskih domova odlaze svojim ku?ama. Više o tome donosimo sljede?i tjedan.

cvjetno©2019 Televizija Student