Televizija Student kreće s emitiranjem programa (Izvještaj s press konferencije)

array(2) { [0]=> int(295) [1]=> int(5) }

 

Priop?enje za medije

Zagreb, 5. studenog 2012

 

TELEVIZIJA STUDENT KRE?E S EMITIRANJEM PROGRAMA

  

U sklopu obilježavanja 50. obljetnice Fakulteta politi?kih znanosti Sveu?ilišta u Zagrebu javnosti je predstavljen projekt prve hrvatske studentske televizije – Televizije Student, koja s emitiranjem programa kre?e sutra, u utorak 6. studenog u 19 sati prijenosom uživo s fakulteta, na kojem ?e se tim povodom održati prigodna sve?anost.

Televizija Student, koju su pokrenuli profesori i studenti Fakulteta politi?kih znanosti, neprofitni je studentski medij, koji ?e svojim programom odražavati interese i svjetonazor mladih generacija. Istodobno ?e pružiti priliku studentima i mladim profesionalcima da prezentiraju svoje radove, poglede na svijet i društvo.

„Osnivanje studentske televizije u kojoj ?e studenti FPZG-a ali i drugih sastavnica svakodnevno proizvoditi program za široku publiku motivirano je nizom ciljeva koji su važni kako za kvalitetu nastavnog procesa na FPZG-u, tako i za doga?anja u hrvatskom medijskom prostoru.“, izjavio je Nenad Zakošek, dekan Fakulteta politi?kih znanosti.

Nenad Zakošek, dekan FPZG-a i Saša Kramar, predsjednik Uprave Iskona

Ideja je dati priliku što ve?em broju mladih da prezentiraju svoje radove i ovdje naprave svoje prve televizijske korake. Na taj na?in Televizija Student ?e otvoriti javni prostor sadržajima i idejama, koje teško pronalaze svoje mjesto u drugim medijima, te ohrabriti pokušaje da se u sadržaju i formi napravi nešto novo i druga?ije. Na ovom projektu Fakultet politi?kih znanosti (FPZG) sura?ivat ?e s Akademijom dramskih umjetnosti (ADU), a radi se i na suradnji s drugim fakultetima.

„Na našoj televiziji ne?ete gledati serije i sitcome, nego odrastanje autora i formiranje ideja, ra?anje novih lica i budu?ih zvijezda, stvaranje jednog generacijskog projekta koji se stvara u kaosu i kre?e od nule, ali u budu?nosti želi biti najbolja televizija novog doba. Možda zvu?i preambiciozno, ali to je jedino realno. Ako nova generacija ima snage i ambicije promijeniti medije i društvo, mi želimo biti mjesto s kojeg kre?u u tu borbu. Zato je naš slogan STVORI SVOJU TELEVIZIJU. “- izjavio je Igor Mirkovi?, glavni urednik Studentske Televizije.

Na predstavljanju prve hrvatske studentske televizije, uz glavnog urednika Igora Mirkovi?a, sudjelovali su i dekan Fakulteta politi?kih znanosti prof.dr.sc. Nenad Zakošek, dekan Akademije dramskih umjetnosti prof. Borna Baleti?, voditeljica projekta doc. dr. Tena Peršin te predsjednik Uprave Iskona Saša Kramar.

„Televizija Student neprofitni je studentski medij ?iji za?etak datira još iz 2002. godine, kad je uveden smjer Televizija i pokrenut TV studio. Deset godina kasnije, zahvaljuju?i novoj tehnologiji, postajemo „prava televizija”, ali i dalje imamo u  vidu da je naša televizija zapravo dio nastavnog procesa, ali svježeg i kreativnog.  Zato se i želimo povezati s drugim fakultetima. Krenuli smo od Akademije dramske umjetnosti, a na korak smo do realiziranja ?vrste suradnje s FER-om koji pruža ne samo tehni?ku podršku, nego i inovativna rješenja“,  kaže doc.dr.sc. Tena Perišin, voditeljica projekta i nositeljica Smjera Televizija na Fakultetu politi?kih znanosti.

Igor Mirkovi? i Tena Perišin, voditelji projekta

„Akademija dramskih umjetnosti ponosno i s velikim o?ekivanjima kre?e u projekt suradnje s Fakultetom politi?kih znanosti u stvaranju TV Student. Iako smo sku?enih materijalnih i prostornih mogu?nosti, siguran sam da ?e kreativnost i stvarala?ka suradnja te potreba za izražavanjem u svom, ali i nekom drugom mediju, biti obilna. Akademija ima vrlo velik fundus zapisa filmskih i kazališnih te drugih izvedbenih nastavni?kih produkcija, koja su spremna za emitiranje. Mnogo je to materijala, filmova, predstava, koji su nagra?eni na raznim festivalima u zemlji i svijetu i koji ?e, siguran sam, privu?i pozornost TV publike.“ – rekao je Borna Baleti?, dekan Akademije dramskih umjetnosti.

Zahvaljuju?i tehnološkom partneru Iskonu program TV Student bit ?e dostupan na dva na?ina: putem Iskon TV-a unutar osnovnog televizijskog paketa te preko Iskon TV Playera koji omogu?uje pra?enje televizijskih programa putem ra?unala i mobilnih ure?aja.

 „Iskon je i sam ?esto puta bio pokreta? novih ideja. Od tud i spremnost da podržimo pokretanje Studentske TV za koju vjerujem da je ?eka sjajna budu?nost. Drago mi je da su nositelji ovog projekta odabrali upravo Iskon za svog tehnološkog partnera. Nama je to potvrda da jesmo telekom mlade generacije, jednako kao što je Studentska TV televizija mlade generacije i da zajedno možemo ponuditi nešto novo i vrijedno.“– izjavio je Saša Kramar, predsjednik Uprave Iskona.

Borna Baleti?, dekan ADU, s Igorom Mirkovi?em i Tenom Perišin

Za pra?enje TV Student putem mobilnih ure?aja potrebno je preuzeti Iskon TV Player iz app storea, dok je putem ra?unala gledanje mogu?e putem stranice http://tv.iskon.hr/player.

Akademska mreža Carnet, još je jedan partner  koji prati TV Student i uz IPTV platforme koje omogu?uje ISKON, omogu?uje web streaming i mrežno povezivanje s drugim sastavnicama Sveu?ilišta sa svrhom razmjene video sadržaja i internetskog prikazivanje programa TV Student.  Prvi zajedni?ki poduhvat je ve? 7. studenog  kada TV Student, Carnet i Iskon TV realiziraju prijenos Sve?ane sjednice obljetnice FPZG-a iz Rektorata.

Televizija student promi?e kreativnost i inovativnost mladih ljudi, a televiziju tretira, ne kao tradicionalni, ve? NOVI MEDIJ. Osim televizijskog programa, namjera je pokretanje inovativnih multimedijskih formata. Uz program na televizijskom kanalu, TV Student ?e kao medij mladih, maksimalno koristiti društvene mreže i online medije kao  dodatne platforme za svoje medijske sadržaje. Pratite TV Student na www.televizijastudent.com.

Otvaranje TV Student financirali su u najve?em dijelu FPZG, te  IskonTV i tvrtka AVC (AudioVideoConsulting), te Ameri?ka ambasada s kojom Fakultet ve? 10 godina uspješno sura?uje.

Press konferencija TV Student, 5.11.2012. from TV Student FPZG on Vimeo.


Više o


©2019 Televizija Student