Tagged #ZYF #zagrebyouthforum #Millenials

Zagreb Youth Summit: mjesto na kojem millenialsi mijenjaju svijet

Prvi put od 1995. godine u svijetu ima više konsolidiranih autoritarnih režima nego konsolidiranih demokracija. Zabrinjavaju?i je to podatak Freedom House-a o stanju demokracije u svijetu. Suo?ene s rastom populizma i nacionalizma, imaju?i na umu i sve manji interes mladih za politi?ku participaciju demokracije svijeta našle su se u ozbiljnim problemima. Iako trenutna situacija nije…

©2019 Televizija Student