Tagged ZŠEM

7. Studentski futsal turnir

Na terenima Nogometnog centra Šalata na Velesajmu po?eo je 7. Studentski futsal turnir, uvertira za nadolaze?u Sveu?ilišnu futsal ligu. Futsal je ina?e najpopularniji studentski sport pa stoga ne iznena?uju ?ak 33 prijavljene ekipe, ?iji igra?i moraju biti studenti, ali ne moraju igrati za svoje fakultete, ve? se mogu i miješati. Turnir traje do 14. –…

©2019 Televizija Student