Tagged Zakon o mladima

Zakon o mladima

Ministarstvo socijalne politike i mladih 2013.  godine je zapo?elo proces izrade Zakona o mladima. Mreža mladih Hrvatske organizira javnu raspravu pod nazivom Aktualan trenutak: Zakon o mladima. Polazište za izradu zakona jest ure?ivanje odnosa izme?u udruga mladih, kao i preciziranje obveza i prava svih dionika te pokušaj stvaranja sustavne podrške u radu s mladima. Zakon o mladima from TV Student FPZG on Vimeo.

Mreža mladih Hrvatske poziva na javnu raspravu o Zakonu o mladima!

Ministarstvo socijalne politike i mladih (MSPM) 2013. je godine započelo proces izrade Zakona o mladima. Kako bi se otvorila javna rasprava o međusektorskoj suradnji i potencijalnim izazovima u donošenju Zakona, Mreža mladih Hrvatske (MMH) poziva sve zainteresirane na javnu raspravu koja će se održati u utorak, 25. veljače 2014. od 12 do 16 sati u velikoj dvorani Europskog doma.

©2019 Televizija Student