Tagged zagrebačko kazalište lutaka

Studenti Kroatistike na kazališnim daskama

Od kolegija do primjene u Zagreba?kom kazalištu lutaka   U Zagreba?kom kazalištu lutaka studenti/ce Filozofskog fakulteta i Akademije dramske umjetnosti u Zagrebu izvode predstavu “6 ososba traži autora” Luigia Pirandelloa. Premijera predstave na rasporedu je 1. velja?e 2015. u 20 sati. Zamisao za predstavu nastala je na kolegiju Kako nastaje kazališna predstava profesorice Mire Muhoberac, akademske dramaturginje, redateljice, teatrologinje, kroatistice, komparatistice književnosti i sveu?ilišne nastavnice, u Odsjeku za kroatistiku na Filozofskome fakultetu Sveu?ilišta u Zagrebu, na Katedri za metodiku nastave hrvatskoga jezika i književnosti (voditelj je Katedre prof. dr. sc. Vlado Pandži?). U realizaciji predstave, koja je nastajala ?etiri mjeseca u prostorijama Filozofskoga fakulteta, a u samoj završnici i u…

©2019 Televizija Student