Tagged zabrana iznošenja hrane

Nema više iznošenja hrane iz studentskih menzi

Izmijenjenim se Pravilnikom o studentskoj prehrani zabranjuje iznošenje hrane iz studentskih menzi. Nakon što je novim, izmijenjenim Pravilnikom o uvjetima i na?inu ostvarivanja prava na pokri?e troškova prehrane studenata studentska subvencija za 7 najkonzumiranijih jela vra?ena s 50 na 71.24% te se po?eo primjenjivati dvotjedni obra?un razine prava, uvedena je još jedna novotarija. Naime, prema ?lanku 16. koji regulira kršenje povrede Pravilnika od strane samog davatelja usluge, u ovom slu?aju menze, navedeno je kako se ne smije dozvoljavati iznošenje hrane izvan samog restorana. Iz Ministarstva navode kako se radi o dodatnom asortimanu koji je u prethodnom razdoblju bio broj?ano i financijski vrlo izražen i koji se uglavnom iznosio iz restorana, što je predstavljalo nepravilnost u sustavu…

©2019 Televizija Student