Tagged Welcome day

Dan dobrodošlice stranim studentima

Putem ovog programa sudjeluju strani studenti koji su dio projekta me?unarodne razmjene. Predvi?eno je da sve?ano otvaranje zapo?inje govorom prorektorice Sveu?ilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Blaženkom Divjak. Program je organiziran na na?in da se predstavljaju projekti vezani uz me?unarodnu aktivnost. Ujedno, predstavlja se mogu?nost studiranja na engleskom jeziku kao i poduka stranih studenata hrvatskom jeziku kako bi se lakše snašli u Zagrebu te proširili krug ljudi. Socijalizacijom naši studenti ?e stranim studentima pokazati sve mogu?nosti studiranja u Zagrebu i ujedno pokazati studentski na?in života iz perspektive hrvatske mladeži. Informacije Sveu?ilišta u Zagrebu su pokazale da ?e tijekom ljetnog semestra 2013./2014. godine na razmjeni sudjelovati 350 studenta iz programa Erasmus….

©2019 Televizija Student