Tagged vrapče

Noć muzeja u Vrapču

Klinika za psihijatriju Vrap?e u Zagrebu, naša je najve?a i najstarija psihijatrijska ustanova sa 135 godišnjom povijesti i tradicijom te jedina je namjenski gra?ena za psihijatrijske bolesnike. U krugu Bolnice nalazi se Muzej Bolnice Vrap?e, a uz njega postoji još jedan manji muzej iz kojeg je davno potekla cijela pri?a o potrebi osnivanja ovakvog muzeja, ?uvanja radova bolesnika, te pri?a o povijesti psihijatrije. Uz Muzej postoji i Galerija „Slava Raškaj“. photo: www.vecernji.hr Radi se o  zanimljivom Muzeju ?iji vas izlošci vode kroz dugogodišnju povijest ove psihijatrijske ustanove, podsje?aju?i na nekadašnje terapijske metode, alate i postupke, te svjedo?e?i o evoluciji gra?anske i medicinske svijesti kad su posrijedi psihi?ki bolesnici. Kako je…

©2019 Televizija Student