Tagged vladimir vinduška

Autoreciklaže iz stare garaže

U Muzeju automobila Ferdinand Budicki otvorena je ?etvrta tematska izložba „Auto reciklaže iz stare garaže“ povodom 40 godina maketarskog rada Vladimira Vinduške. Umjetnik je jedan od suosniva?a muzeja, kustos i voditelj tehni?ke edukativne radionice. Ljubav prema starim automobilima preto?io je u jedinstvene makete oldtimera koje izra?uje od raznih neupotrebljivih predmeta kao što su satovi, kišobrani,?epovi,raznovrsni vijci i sli?no. Izrada maketa sastoji se od nekoliko faza – odabira automobila koji ?e izra?ivati, detaljnog nacrta, a velik dio posla sastoji se i u prikupljanju djelova za izradu. Za jednu maketu stoga treba puno vremena, vještine i strpljenja. Vinduška kaže kako mu najve?e zadovoljstvo ne ?ini to što je otvorena njegova izložba ve?…

©2019 Televizija Student