Tagged utrka 162 stube

Utrka „162 stube”

Medicinski fakultet vas poziva da se priklju?ite tradicionalnoj utrci 162 stube. Utrka ?e se održati 22. velja?e u 12h, a prijaviti se možete . Cestovna utrka “162 stube”  tradicionalna je utrka Medicinskog fakulteta u organizaciji Sportske udruge studenata medicine, SportMEF-a i Studentskog zbora. Ove godine održava se 8. utrka ?iji je cilj promicanje zdravlja i sporta kao prevencije kardiovaskularnih, ali i drugih bolesti te iniciranja kretanja kao jednog od osnovnih ?imbenika zdravlja. Utrka ?e se održati 22. velja?e s po?etkom u 12 sati ispred zgrade dekanata (Šalata 3). Staza je duga 4500 metara, a proteže se preko Mesi?eve, Grškovi?eve i Rockfellerove ulice te Schlosserovih stuba prema kojima je utrka i dobila ime. Sudionici se natje?u…

©2019 Televizija Student