Tagged Udruga Psihoplanet

Studentsko savjetovalište Nisi sam/a

Studentsko savjetovalište Nisi sam/a je mjesto gdje studenti mogu potražiti pomo? u slu?aju prekida veze, anksioznosti, fakultetskih poteško?a, problema u odnosima, nedostatka koncentracije, motivacije i sli?nih problema. Studenti se mogu uklju?iti u besplatno individualno, partnersko i grupno savjetovanje, organizaciju predavanja, seminara ili tribina te u edukaciju putem stru?nih ?lanaka i brošura, ovisno o tome na…

©2019 Televizija Student