Tagged sveučilište u zagrebu

AKADEMSKA ČETVRT 18.04.2018.

Vesela ?etvrt donosi nove zanimljive priloge! Naši novinari istražili su sve o uli?nom uznemiravanju. Bavili smo se problemom vlage u nedavno obnovljenom Cvjetnom naselju. Naši novinari su bili na Danu i no?i Prirodoslovno- matemati?kog fakulteta, i pritom se okušali u raznim pokusima. Bavili smo se i oksimoronom zdrave prehrane u vrijeme studiranja. Otkrili smo glavnog krivca za noseve na zgradama u Marti?evoj. Voditelji: Petra Kova?evi? i Darjan Fioli? Urednica: Petra Kova?evi? Realizatorica: Marija Horvat

Fran Kušeta

Uspješni polaznik Govorni?ek škole, dobitnik Dekanove nagrade, odli?an student prava – sve to je Fran. Pogledajte ?ime se sve bavi, po ?emu je poseban i saznajte neke sitnice iz njegovog privatnog života, a sve to pripremile su vam Donna i Dora.   Fran Kušeta from TV Student FPZG on Vimeo.

Akademska četvrt; 14.11.2014. – Smotra Sveučilišta

Organizatori i naša ekipa naporno su radili kako bi ovogodišnja Smotra sveu?ilišta bila što bolja. Prvog dana smotre snimljena je jedna cijela emisija i na vrijeme emitirana u program Televizije Student i HRT-a 4. Pogledajte kako je prošlo službeno otvorenje, što su naši reporteri saznali na izložbenim štandovima fakulteta. Saznajemo kako se srednjoškolci koji nisu u Zagrebu mogu informirati o budu?em studentskom životu i druge zanimljive ?injenice. Akademska c?etvrt Smotra sveuc?ilis?ta 2014. from TV Student FPZG on Vimeo.

Dan Sveučilišta u Zagrebu

3. studeni obilježava se kao Dan Sveu?ilišta u Zagrebu, a ove godine tog se datuma ujedno obilježava 345. godišnjica njegova osnutka. Dan Sveu?ilišta, na latinskom nazvan Dies Academicus, otvoren je sve?anom sjednicom Senata u auli Rektorata Sveu?ilišta u Zagrebu. Na njoj je 20 profesora zagreba?kog Sveu?ilišta primilo zvanje i titulu profesor emeritus te su dodijeljene nagrade Fran Bošnjakovi? i Andrija Mohorovi?i?, kao i posebna rektorova priznanja i nagrade studentima i profesorima Sveu?ilišta. Drugi dio programa održat ?e se u 17 sati kada ?e se dijetliti spomen-medalje redovitim profesorima Sveu?ilišta umirovljenima u prošloj akademskoj godini. Utemeljeno 1669. godine, zagreba?ko sveu?ilište najstarije je sveu?ilište s neprekidnim djelovanjem u Hrvatskoj i me?u najstarijima u Europi….

Dan nastavnika Sveučilišta u Zagrebu

Program dana nastavnika Sveu?ilišta u Zagrebu zapo?eo je pozdravnim govorima prof.dr.sc. Blaženke Divjak te voditeljice Centra za unapre?enje nastavni?kih kompetencija Jasenke Gojši?. Aktivnosti održane u okviru programa Dana nastavnika vezane su uz izazove i perspektive karijere sveu?ilišnih nastavnika, etiku i estetiku u sveu?ilišnoj nastavi, tehnike vizualne organizacije informacija na teorijskoj i prakti?noj razini. Autori: Petra Ma?er, Mislav Š?ukanec Rezni?ek, Ivan Grani? Dan nastavnika Sveu?ilišta u Zagrebu – 24.9.2014. from TV Student FPZG on Vimeo.

Dan dobrodošlice stranim studentima

Putem ovog programa sudjeluju strani studenti koji su dio projekta me?unarodne razmjene. Predvi?eno je da sve?ano otvaranje zapo?inje govorom prorektorice Sveu?ilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Blaženkom Divjak. Program je organiziran na na?in da se predstavljaju projekti vezani uz me?unarodnu aktivnost. Ujedno, predstavlja se mogu?nost studiranja na engleskom jeziku kao i poduka stranih studenata hrvatskom jeziku kako bi se lakše snašli u Zagrebu te proširili krug ljudi. Socijalizacijom naši studenti ?e stranim studentima pokazati sve mogu?nosti studiranja u Zagrebu i ujedno pokazati studentski na?in života iz perspektive hrvatske mladeži. Informacije Sveu?ilišta u Zagrebu su pokazale da ?e tijekom ljetnog semestra 2013./2014. godine na razmjeni sudjelovati 350 studenta iz programa Erasmus….

©2019 Televizija Student