Tagged studentski.hr

Dvanaest laži svakog studenta

Puno je onih koji su barem pola ovih laži upotrijebili ili još uvijek upotrebljavaju kao studenti. 1. NAPRAVIT ?U OVAJ ESEJ U JEDNU NO? Neki možda i ho?e, ali ?e se ionako ve? nagomilani stres utrostru?iti. Oni koji ga uspiju završiti prvo ?e se pohvaliti na društvenim mrežama (?itaj: Facebooku) kako su nakon 16 sati tipkanja uspjeli napisati esej, a oni manje uspješni, napisat ?e tužni status kako im loš internet i baba Vanga nisu dopustili da obave zadatak za koji su imali tri mjeseca. 2. JOŠ SAMO PET MINUTA Budimo realni, pet minuta nikada nije samo pet minuta. Obi?no se to, nakon što razvalite po vašem mobitelu kao po…

Utrka „162 stube”

Medicinski fakultet vas poziva da se priklju?ite tradicionalnoj utrci 162 stube. Utrka ?e se održati 22. velja?e u 12h, a prijaviti se možete . Cestovna utrka “162 stube”  tradicionalna je utrka Medicinskog fakulteta u organizaciji Sportske udruge studenata medicine, SportMEF-a i Studentskog zbora. Ove godine održava se 8. utrka ?iji je cilj promicanje zdravlja i sporta kao prevencije kardiovaskularnih, ali i drugih bolesti te iniciranja kretanja kao jednog od osnovnih ?imbenika zdravlja. Utrka ?e se održati 22. velja?e s po?etkom u 12 sati ispred zgrade dekanata (Šalata 3). Staza je duga 4500 metara, a proteže se preko Mesi?eve, Grškovi?eve i Rockfellerove ulice te Schlosserovih stuba prema kojima je utrka i dobila ime. Sudionici se natje?u…

Raspisan natječaj za Erasmus+ program za 2014./2015. godinu

Rok za prijavu na studentsku razmjenu je 5. ožujak. Sveu?ilište u Zagrebu raspisalo je natje?aj za mobilnost, odnosno razmjenu studenata u okviru programa Erasmus+ za akademsku godinu 2014./2015. Natje?aj se odnosi na studijski boravak studenata Sveu?ilišta u Zagrebu na inozemnoj partnerskoj ustanovi s kojom Sveu?ilište u Zagrebu ima potpisan Erasmus+ me?uinstitucijski sporazum.  Boravak u inozemstvu može trajati minimalno 3 mjeseca te maksimalno 12 mjeseci, a prijave se primaju zaklju?no s 5. ožujka. Na natje?aj se mogu prijaviti redoviti studenti preddiplomskog, diplomskog, integriranog preddiplomskog i diplomskog ili poslijediplomskog studija Sveu?ilišta u Zagrebu. Ne mogu se prijaviti oni koji su se prošle godine prijavili za razmjenu, ali su odustali nakon propisanih rokova. Kriteriji za odabir studenata su…

Nema više iznošenja hrane iz studentskih menzi

Izmijenjenim se Pravilnikom o studentskoj prehrani zabranjuje iznošenje hrane iz studentskih menzi. Nakon što je novim, izmijenjenim Pravilnikom o uvjetima i na?inu ostvarivanja prava na pokri?e troškova prehrane studenata studentska subvencija za 7 najkonzumiranijih jela vra?ena s 50 na 71.24% te se po?eo primjenjivati dvotjedni obra?un razine prava, uvedena je još jedna novotarija. Naime, prema ?lanku 16. koji regulira kršenje povrede Pravilnika od strane samog davatelja usluge, u ovom slu?aju menze, navedeno je kako se ne smije dozvoljavati iznošenje hrane izvan samog restorana. Iz Ministarstva navode kako se radi o dodatnom asortimanu koji je u prethodnom razdoblju bio broj?ano i financijski vrlo izražen i koji se uglavnom iznosio iz restorana, što je predstavljalo nepravilnost u sustavu…

Vlada darovala zemljište za kampus na Borongaju!

“Od Sveu?ilišta u Zagrebu o?ekujemo strateški iskorak prema studentskom standardu” Vlada je danas, 13.2.2014., donijela odluku o darivanju zemljišta za izgradnju Znanstveno-u?ilišnog kampusa Borongaj. Rije? je o nekretinini u suvlasništvu Vlade, površine 899.720 ?etvornih metara, a zemljište i pripadaju?i objekti zapravo pripadaju bivšoj vojarni Borongaj. Razmjerna tržišna vrijednost Vladina suvlasni?kog idealnog dijela procijenjena na 1,02 milijarde kuna. Ova vladina gesta nije ‘milodar ni milostinja nego na?in na koji se takvim zemljištem treba raspolagati, a sada je težište aktivnosti na Zagreba?kom sveu?ilištu’, izjavio je premijer Milanovi?, dodaju?i kako je važnost ovog projekta usporediva s ?etiri pelješka mosta. Ministar znanosti, obrazovanja i sporta Željko Jovanovi? ocijenio je da Sveu?ilište u Zagrebu današnjom odlukom dobiva sjajnu…

Menza u prirodi, daleko od zagrebačkog smoga – san ili java?

Šumarski i Agronomski fakultet di?e se zaista jedinstvenom lokacijom na Sveu?ilištu u Zagrebu. Ne može se svaki fakultet pohvaliti potokom, podnožjem Medvednice, kao ni ulazom u maksimirsku šumu. U hladnije dane možete uživati u šetnji kroz zimsku idilu, a u toplije dane pojiti o?i u zelenim površinama. No, po?etkom idu?e akademske godine, ovi fakulteti ?e dobiti još jednu atrakciju koja ?e mamiti studente na istok Zagreba. O samom projektu ukratko smo porazgovarali sa Stipom Dubravcem, predstavnikom studenata na Šumarskom fakultetu, dobitnikom dvije dekanove nagrade, rektorove nagrade, sudionikom me?unarodne znanstvene konferencije na kojoj je dobio nagradu i priznanje, potpredsjednikom za drvnotehnološki odsjek i ?lanom Senata, kao i sa doc.dr.sc. Alanom Antonovi?em, prodekanom za…

Izmijenjen pravilnik o studentskoj prehrani!

Studentski zbor Sveu?ilišta u Zagrebu u utorak na ve?er obavijestio je studente kako je 22. sije?nja stupio na snagu izmijenjen pravilnik o studentskoj prehrani koji ?e se po?eti primjenjivati 1. velja?e! U iš?ekivanju Godota ili kada ?e više promjena cjenika u menzama? Studentska subvencija za 7 najkonzumiranijih jela vra?ena je s 50 na 71.24% te se po?inje primjenjivati dvotjedni obra?un razine prava kako bi studenti lakše mogli planirati potrošnju. Detalje o dogovorenim cijenama možete pro?itati u našem prijašnjem ?lanku.    

Noć muzeja 2014.

Nacionalna manifestacija No? muzeja ove godine održat ?e se 31. sije?nja od 18 do 1 sat iza pono?i. Manifestaciju organizira Hrvatsko muzejsko društvo, a ulaz u sve muzeje je besplatan. U Zagrebu je uklju?eno ukupno 35 muzeja koji imaju zanimljive programe. Tako je Tiflološki muzej pripremio stand up performans Marine Orsag, Domagoja Pintari?a i Gorana Furjana iz Studija Smijeha. Zagreba?ka pivovara ?e predstaviti kako se proizvodi piva, a pripremili su i degustaciju piva i pivskih zalogaja po promotivnim cijenama. Svi ljubitelji Hobita mogu svoje omiljene junake prona?i u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju gdje ?e ih upravo oni voditi kroz stalni postav i muzejske izložbe. MMC Dražen Petrovi? bit ?e otvoren do 22 sata, a tijekom No?i muzeja projicirat ?e film „Dražen“. Hrvatski muzej naivne…

Cro summer job: ponudi ili pronađi ljetni posao na vrijeme!

Na inicijativu udruge studenata ekonomije i turizma Sveu?ilišta u Zagrebu, Zagreb za mene, a u suradnji s Me?unarodnim sajmom turizma Place2go, od 14. do 16. ožujka 2014. godine na Bo?arskom domu u Zagrebu održat ?e se Sajam sezonskih poslova namijenjen u?enicima i studentima te svima onima koji žele prona?i, ali i ponuditi sezonski, honorarni ili pak stalan posao. Cilj projekta Cro summer job 2014. jest informirati mlade o prilikama i mogu?nostima koje im se nude na tržištu rada te ih povezati s poslodavcima u (sezonskom) zapošljavanju, omogu?iti im da steknu praksu i iskustvo te da izrastu u kvalificirane i radno sposobne osobe. Studenti, u?enici, ali i ostali zainteresirani na licu ?e mjesta mo?i ostaviti svoj životopis, obaviti razgovor za posao te se upoznati…

Prije nego umrem, želim…

Before I Die naziv je globalno poznatog projekta koji je stigao i u Hrvatsku. U sklopu projekta u subotu 18. sije?nja u trgova?kom centru City Center one West postavljena je posebna drvena plo?a na kojoj svi posjetitelji do 24. sije?nja mogu upisati svoje želje, poruke i nade koje žele ostvariti prije smrti. Cilj je projekta osvijestiti ljude o zaboravljenim životnim snovima, koje su u užurbanom svijetu punom ekonomskih i financijskih ograni?enja zapustili. Projekt provodi grupa studenata diplomskog studija Ekonomskog fakulteta Sveu?ilišta u Zagrebu (Miljena Mami?, Marina Matoševi?, Lucija Mlinarevi?, Mateja Margeti?, Igor Krpan, Martin Hanich), u sklopu kolegija Menadžment promjena i u suradnji sa City Centerom one, u želji da potakne ljude da se prisjete dana…

Poništena Odluka o dodjeli stipendija za Hrvate izvan RH

Na dan 29. listopada 2013. godine Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske je, po okon?avanju Natje?aja za dodjelu stipendija studentima – pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, za akademsku godinu 2012./2013., donio Odluku o dodjeli stipendija. Me?utim, postupaju?i na temelju podnešenih prigovora i po službenoj dužnosti te nakon izvršenog nadzora postupka dodjela stipendija i uvida u svu potrebnu dokumentaciju, Povjerenstvo za postupak dodatne provjere provedbe navedenog natje?aja je utvrdilo razloge za poništenje navedene Odluke. Slijedom ovih doga?aja donesena je Odluka o poništavanju iste, koju možete pogledati ovdje. Vezani ?lanci: Student progovara o slu?aju otkazanih stipendija S obzirom da ?e novi Natje?aj za dodjelu studentskih stipendija biti objavljen u ?etvrtak 23. sije?nja, pozivaju se…

©2019 Televizija Student