Tagged studentski dom

Knjižnice i domovi za bolji život studenata

Osijek i Split najbolji su primjeri hrvatskih gradova koji planiraju i grade kako bi se upotpunili sadržaji za studente. U Osijeku će niknuti velebna sveučilišna knjižnica koja će postati kulturno – obrazovno središte ovog grada a u Splitu je napravljen Studentski dom u kojem će se studenti moći smjestiti po povoljnijim cijenama i tako olakšati život.

Produženi vikend na Savi

Ponovno nam se bliže blagdani. Studentski domovi su u to vrijeme obi?no nalik naselju iz grada duhova. Ve?ina odlazi svojim ku?ama a samo rijetki ostaju u domu. Što ti rijetki rade na praznicima te kako nadokna?uju toplinu obiteljskog doma i mamine kola?e vidjeli smo za Svi Svete. Piše: Ana Marija Marinov

©2019 Televizija Student